Homeopatie, acupuntura, bioenergie, radiestezie, cristaloterapie si alte forme de medicina alternativa – o perspectiva crestina

Pentru că am văzut caţi oameni apeleaza la diferite “remedii alternative” (HOMEOPATIE,  ACUPUNCTURĂ,  BIOENERGIE, RADIESTEZIE,  CRISTALOTERAPIE), am hotarat sa postez un documentar foarte bine făcut de Radio Vocea Evangheliei şi cu care o să demontez ideea de acupunctura bioenergie homeopatie radiestezie.1jpgterapii alternative”. Culmea este ca auzi reclame la aceste “terapii” chiar pe posturi de radio creştine. Este dureros  ca  foarte mulţi creştini apeleaza la aceste asa zise remedii neluand in seama ceea ce spune Biblia despre acest lucru. Haideţi să vedem ce ne spune Cuvantul lui Dumnezeu despre aceste “remedii”.

HOMEOPATIE,  ACUPUNCTURĂ,  BIOENERGIE, RADIESTEZIE,  CRISTALOTERAPIE  SI  ALTE  FORME DE  MEDICINA  ALTERNATIVA

– o perspectivă creştină

Documentar

Radio Vocea Evangheliei

„Căci voi sunteţi nişte făuritori de minciuni,

sunteţi cu toţii nişte doctori de nimic”.

Iov, capitolul 13, versetul 4

„Nu căuta vindecare cu orice preţ.”

Iosif Ţon

Cuvânt înainte

În ultimele decenii am fost cu toţii martori la interesul crescând, manifestat atât de publicul larg, cât şi de lumea medicală, faţă de medicina alternativă. Aceasta cuprinde o ofertă bogată de terapii relativ cunoscute, cum ar fi: acupunctura, homeopatia, fitoterapia, reflexoterapia, osteopatia, aromoterapia, sau mai putin cunoscute, cum ar fi chiroterapia, bioenergia, medicina cuantică, medicina ayurvedică, cromoterapia, cristaloterapia, iridiologia, terapia cu remedii florale Bach, meloterapia, kinesiologia, neuralterapia, magnetoterapia, radiestezia, mezoterapia, shiatsu, Reiki etc.

Toate acestea asaltează pacientul român cu pretenţia, de puţine ori justificată, de a oferi vindecare, în mod special în acele situaţii în care medicina clasică nu (mai) are prea multe răspunsuri.

De ce există un interes atât de mare pentru aceste terapii? Explicaţia rezidă, fără îndoială, în modul în care a evoluat medicina clasică de-a lungul timpului. Dacă la începuturi medicul era şi terapeut şi confident al pacientului sau familiei, actualmente supraspecializarea, supratehnologizarea, sofisticarea, dar mai ales birocratizarea excesivă a medicinei face ca medicul să fie foarte ocupat şi distant, uneori chiar neinteresat de suferinţa subiectivă a pacientului şi în consecinţă să fie perceput mai puţin ca prieten şi mai mult ca expert.

Pacientul se îndreaptă, astfel, spre cel care îi oferă încredere, atingere consolatoare şi motivare pentru urmarea unui anumit tratament, spre cel care îi oferă, în primul rând, timpul său – terapeutul naturist.

Pe de altă parte, tratamentele disponibile în medicina clasică au evoluat suficient de mult pentru a crea aşteptări mari chiar şi în domeniile în care bolile rămân, totuşi, nevindecabile.

Medicamentele au, de asemenea, limitările lor, care sunt legate de toxicitatea directă, manifestată prin efectele secundare, de efectele adverse, uneori redutabile, sau de costurile din ce în ce mai mari.

Într-o societate care a ajuns să considere sănătatea ca fiind un drept inalienabil al oricărui individ, lipsa resurselor terapeutice în unele domenii medicale sau în anumite stadii ale bolii, devine, pentru consumatorul de servicii de sănătate un lucru inacceptabil, astfel încât căutarea unor alternative pare justificată.

De asemenea, nu este de neglijat nici nevoia de spiritualitate, pe care aceste terapii încearcă să o împlinească prin acea abordare holistică (în întregime – trup şi suflet – ca întreg) a individului. Pentru că ceea ce au în comun majoritatea acestor terapii este, în primul rând, faptul că, în general, sunt incluse şi prezentate nediscriminatoriu într-o ofertă mai largă, mai mult sau mai puţin explicită, împreună  cu  astrologia,  spiritismul,  ocultismul  Şi  filozofiile  orientale,  toate  fiind  parte  a  filozofiei  New  Age.

În al doilea rând, se remarcă faptul că sunt practicate, de foarte multe ori, de către persoane fără pregătire formală medicală şi care, în consecinţă, nu au înţelegerea mecanismelor de producere a bolilor şi practica elaborării unui diagnostic corect.

În al treilea rând, chiar şi atunci când aceste terapii sunt aplicate de către medici, se poate întâmpla ca pacientului să-i fie indusă ideea că tratamentul respectiv nu este eficient decât dacă el adoptă anumite convingeri legate de mecanismele de acţiune spirituală ale tratamentului respectiv. Aceasta în cel mai bun caz, pentru că, de multe ori ideile  Şi  practicile  oculte  ale  terapeutului  nici  măcar  nu  îi  sunt  dezvăluite  pacientului.

Toate aceste aspecte sunt ambalate convingător sub eticheta de „tratament naturist”, expresie care în accepţiunea generală înseamnă şi fără efecte dăunătoare, ceea ce este fals.

Ce probleme pun terapiile alternative creştinului autentic? Convingerea creştină, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, este că lumea spirituală există, dar că ea nu este neutră, şi că există nişte reguli după care putem evalua oferta spirituală, indiferent de unde provine aceasta.

Domnul Isus a spus foarte clar: „Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, şi cine nu strânge cu Mine, risipeşte” (Matei 12:30), iar apostolul Pavel, în 1 Tesaloniceni 5:21, şi apostolul Ioan, în 1 Ioan 4:1-2, ne îndeamnă la cultivarea discernământului spiritual legat de toate aspectele vieţii.

Acestea fiind spuse, este absolut necesară adresarea câtorva întrebări:

1. Care sunt tipurile de terapii alternative periculoase?

2. Cum putem să ştim care dintre ele sunt acceptabile?

3. Există criterii obiective, inspirate din Cuvântul lui

   Dumnezeu, după care putem evalua terapiile

    alternative?

4. În ce fel mă afectează sau ce implică din partea mea,

   din punct de vedere spiritual, acceptarea unui astfel de

    tratament?

5. Ce câştig şi ce pierd apelând la metode discutabile şi dovedite a

    fi fără efect, punându-mi încrederea în metode de vindecare

    dubioase?

6. Ce preţ sunt dispus să plătesc pentru sănătatea mea?

La aceste întrebări încearcă să răspundă cartea de faţă, într-o provocare pe care o adresează fiecărui cititor, la o informare şi evaluare corespunzătoare a ofertei terapeutice alternative.

Dr. Daniela Mariş, Bucureşti

Septembrie 2007

Din partea autorului

   Homeopatie, acupunctură, bioenergie, radiestezie etc. –

duhul şi puterea… cui?

            Încercăm să vă prezentăm pe scurt câteva pretinse „adevăruri” pe care le afirmă unele dintre aceste metode şi câteva principii pe care se bazează.

1. Radiestezia pretinde că există o „bancă de date universală”, din care orice om se poate servi după bunul plac cu orice informaţie, despre orice, din toate timpurile, cu condiţia să treacă în „starea de conştiinţă Alfa”, adică în transă, aşa cum procedează un radiestezist când pune un diagnostic. Această tehnică este de natură ocultă.

Apoi se susţine că OMUL  ESTE  ALCĂTUIT  DIN  MAI  MULTE  CORPURI – noesic, biosic, fizic – suprapuse şi paralele, conform antropozofiei lui Rudolf Steiner. Acesta este un principiu contrar definiţiei biblice a omului.

2. Acupunctura se bazează pe paradigma/MODELUL  ENERGETIC  AL  OMULUI,  DESCRIS  DE  TAOISM – RELIGIA  VECHILOR  CHINEZI.

„Iar legătura între acest adevăr ultim – Tao – şi fiinţa umană este realizată prin energia Chi, care permează corpul nostru prin 12 canale spirituale numite meridiane principale.

            În momentul în care fluxul acesta energetic care trece prin organismul nostru se blochează sau suferă o anormalitate sau un dezechilibru, în acel moment şi organismul fizic suferă.

            Iar cu această tehnică a acelor se intervine în respectivul loc unde s-a produs dezechilibrul şi se realizează redistribuirea energiei” (citat din Ernest Valea).

Dincolo de faptul că această filozofie nu se bazează pe Dumnezeul Bibliei, al Cărui nume este IEHOVA, avem de-a face cu o abordare anticreştină, deoarece principiul echilibrului energiilor YIN şi YANG spune că totul trebuie să fie în echilibru, adică  OMUL  TREBUIE  SĂ  SE  ARMONIZEZE  ŞI  CU  PRINCIPIUL  BINELUI  ŞI  CU  CEL  AL  RĂULUI,  CEEA  CE  DIN  PERSPECTIVĂ  CREŞTINĂ  ESTE  ABERANT!

Dacă ar fi să-i găsim acestei idei un corespondent în gândirea creştină, ar trebui să afirmăm ceva de genul:  „OMUL  AR  TREBUI SĂ  SE  ARMONIZEZE  ŞI  CU  DUMNEZEU  ŞI  CU  DIAVOLUL!”.

Acesta este, pe scurt, mecanismul pretins de acupunctură, care pretinde că reglează dezechilibrele energetice din trupul uman, dirijând „energiile universului” prin acele ace, care sunt ca un fel de „antene” de captare a energiilor cosmice, dirijându-le înspre interiorul trupului uman !

3. Homeopatia se bazează pe principiul: „Similia similibus curantur” sau „Cui pe cui se scoate”. Cu alte cuvinte, aşa cum afirmă homeopaţii: „Caută în tine însuţi. Cu aceste ‘remedii’ noi îţi transmitem doar o informaţie”.

Modul de preparare a remediilor homeopate – potenţare, dinamizare etc. – este o pretinsă încărcare cu „energii”, fără nici un fel de efect chimic sau fizic… Se vorbeşte din nou despre „energii” impersonale !!

Se vorbeşte despre Forţa vitală, Forţa vieţii, Energia universală a vieţii, Energie cosmică de vindecare, însă toate acestea sunt doar nişte simple speculaţii!

În noi NU există o „scânteie de dumnezeire”, care să ne poată ajuta să găsim resursele pentru vindecare în noi înşine, nici în remediile homeopate nu există nici un fel de informaţie – aşa cum pretind homeopaţii – care să înveţe corpul nostru cum să se vindece.

Ştiind că o singură celulă din corpul uman este mai complexă decât cel mai mare combinat chimic sau uzină construită de oameni, este ca şi cum ar pretinde cineva că rezultatul diluării unei picături de extract de „Coada şoricelului” în 1000 de litri de apă ar transmite unei mari uzine o informaţie care să o ajute să scape de faliment. Este o idee frumoasă J, dar fără nici un suport în practică.

……………………………………………………………………………………

Revenind la abordarea din punct de vedere creştin, NOI  AVEM  NEVOIE  DE  ALTCINEVA,  DIN  AFARA  ACESTEI  LUMI  –  AVEM  NEVOIE  DE  CRISTOS  CA  SĂ  NE  SALVEZE !

            Nu ne putem trage singuri de guler şi apoi să pretindem că noi înşine ne ridicăm în sus.

Este absolut clar că dacă cineva caută în sine însuşi, se prăbuşeşte acolo, deoarece Cristos spune:

                    „Căci din inimă ies gândurile rele,

                        uciderile, preacurviile, curviile,

                        furtişagurile, mărturiile mincinoase, hulele!” (Matei 15:19), iar Apostolul Pavel spune:

                    „Nimic bun nu locuieşte în mine” (Romani 7:18).

Aşadar această căutare în noi înşine – idee provenită de la Socrate – este o căutare disperată, fără rezultat, şi care ne duce la dezastru.

FĂRĂ  CRISTOS  SUNTEM  MORŢI !

4. Tehnica Reiki de punere a mâinilor – Un japonez – dr. Mikao Usui – a observat cum se roagă creştinii, punându-şi mâinile peste persoana bolnavă. Atunci el a iniţiat „tehnica Reiki de punere a mâinilor”, dar care nu se bazează pe relaţia personală a omului cu Dumnezeu, ci pe puterea bioenergetică din mâinile omului.

Este ca şi cum ai sări gardul în grădina lui Dumnezeu şi ai încerca să furi de acolo ce doreşti. Creştinismul spune clar că în absenţa credinţei în Dumnezeul Bibliei, simplul gest de punere a mâinilor nu are nici un efect.

…………………………………………………………………….

Este bine de precizat că o mare parte dintre produsele NATURALE, dacă sunt administrate corect, sunt bune şi folositoare omului. Mulţi oameni preferă să bea un ceai de muşeţel în loc de un medicament preparat chimic, de exemplu. Există atâtea plante binecuvântate, lăsate de Dumnezeu pentru oameni.

Însă treapta următoare – NATURISMUL – face deja apropierea de NEW  AGE,  la fel ca  ACUPUNCTURA,  HOMEOPATIA,  RADIESTEZIA,  BIOENERGIA,  CRISTALOTERAPIA  şi altele.

DAR ! Spiritualitatea creştină, adică închinarea înaintea Tatălui, în Numele Fiului Său Isus Cristos, prin puterea Duhului Sfânt, este  CU  TOTUL  ŞI  CU  TOTUL  ALTCEVA  DECÂT  SPIRITUALITATEA  NEW  AGE. Spiritualitatea  NEW  AGE  încearcă să-l pună pe om în legătură cu puteri oculte şi demonice.

Pe de altă parte, există creştini care practică aceste tehnici, având convingerea că nu se implică cu nimic în partea spirituală a lucrurilor.

Prof. dr. Iosif Ţon afirmă: „Nu poţi zice: ‘O practic numai până aici şi nu mă duc mai departe’. Pentru că, chiar dacă eu zic: ‘Preiau numai tehnica’ – tehnica aceea este produsul unui sistem de spirite rele.

            Tehnica în sine mă leagă de spiritele care au inventat-o. Aşa că mare atenţie pentru cei care cred că pot să preia  DOAR  tehnicile, fără să se implice sau să aibă legătură cu spiritele din spatele acestor tehnici.”

Romulus Câmpan spune: „Din păcate am auzit până şi creştini implicându-se în aşa ceva. Atunci când începem să GĂSIM  ALTERNATIVE  DUMNEZEULUI  ADEVĂRAT  ŞI  VIU, atunci am căzut în cea mai mare minciună, iar Satan este foarte bucuros că noi o luăm de bună”.

Desigur că avem mare nevoie de medicină şi de medici, dar când unii dintre aceştia încearcă în mod perfid să ne inoculeze puteri ale întunerecului, suntem datori să cercetăm lucrurile şi să ne oprim.

Scopul documentarului de faţă nu este o „vânătoare de vrăjitoare”, ci dorinţa de etică, chiar şi în aşa-numita „medicină alternativă”. Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă merg la Farmacie şi cumpăr Algocalmin, am pretenţia să NU mi se dea otravă în ambalaj de Algocalmin.

Cam aşa procedează medicii şi terapeuţii care folosesc medicina alternativă. Ei spun că nu ştiu exact ce este şi cum funcţionează, dar ţi-l vând pe Satan – culmea – pe banii tăi !! – îmbrăcat într-un ambalaj pe care scrie „dumnezeu”. Însă este vorba despre… dumnezeul veacului acestuia, care        le-a orbit ochii… adică diavolul sau Satan !

Este dezastruos să absolutizăm experienţa, chiar şi atunci când dă rezultate. Este dezastruos să căutăm principii creştine, chiar şi pe baza experienţelor „de mii de ani” ale medicinei chinezeşti, de exemplu.

„Ideea ‘Dacă mă vindecă, are dreptate!’ este falsă şi nocivă ! Şi vrăjitorii Egiptului au putut imita primele câteva minuni făcute de Moise, însă ei tot VRĂJITORI au rămas”, conchide Prof. dr. Iosif Ţon.

Pe de altă parte, nu vreau să cădem în bigotism şi „să aruncăm şi copilul odată cu apa din lighean”. Credem că este înţelept „să cercetăm toate lucrurile” şi să luăm ceea ce este bun, aşa cum ne învaţă Biblia.

Desigur că există şi ramuri absolut benefice ale medicinei alternative, cum ar fi, de exemplu, fitoterapia şi apiterapia (terapia cu extracte vegetale şi terapia cu produse derivate din miere).

Despre acestea, dr. Daniela Mariş spune:

            „În primul rând, ca şi creştini este bine să ne asigurăm că ele NU sunt oferite într-un context ocult [chiar dacă cei care ni le oferă – terapeuţi, practicieni, medici etc – au un crucifix mare pe perete sau rostesc fără probleme un „Tatăl nostru” – N.A.].

            În al doilea rând, înainte de a înghiţi orice extract din plante, trebuie să ne informăm despre calităţile lui, despre indicaţiile de administrare, doze, perioadă de administrare, efecte secundare, interacţiuni cu alte extracte din plante sau cu medicamentele luate concomitent, pentru că ‘natural’ nu înseamnă nici pe departe ‘lipsit de efecte secundare’.

Aceste informaţii trebuie actualizate permanent, pentru că studiile care se fac dovedesc că anumite extracte, în vogă la un anumit moment, pot ascunde efecte secundare devastatoare, necunoscute iniţial. Un exemplu în acest sens este tătăneasa, despre care s-a descoperit recent că este toxică hepatic.

Şi, de asemenea, trebuie să acordăm tratamentului cu extracte naturale locul pe care îl are, şi anume de tratament adjuvant, şi nu de tratament de primă linie, ca să ne scutim de multe dezamăgiri”.

Plantele sunt, într-adevăr, de foarte mult folos în practica medicală, lucru dovedit de-a lungul secolelor. Cu siguranţă că există multe comori nedescoperite încă în lumea vegetală, care pot fi de un real folos omenirii.

DAR !! Atunci când aceste remedii ne sunt oferite după ce au fost descântate, trecute prin ritualuri oculte, farmece şi vrăji, sau ne-au fost recomandate sub controlul spiritelor rele, cu ajutorul clarviziunii, prin metoda pendulului etc., atunci toate acestea au fost supuse unui contact cu duhurile celui rău, cu duhuri satanice, şi este înţelept  SĂ  FUGIM  de ele.

De ce poate fi ceva rău în astfel de practici, din moment ce şi alţi creştini folosesc astfel de remedii? Pentru că şi alţi creştini pot fi ignoranţi sau pur şi simplu nu-i interesează faptul că trăiesc în păcat dacă acceptă legătura cu astfel de practici.

Părerea mea este că ACUPUNCTURA,  HOMEOPATIA,  RADIESTEZIA,  BIOENERGIA*,  CRISTALOTERAPIA,  TEHNICA  REIKI  etc. funcţionează după principii străine creştinismului.

Asta nu ar fi încă nimic, deoarece nici în medicina alopată terapiile nu conţin nimic „creştinesc”, să spunem, în mod intrinsec. Însă aceste tehnici alternative, care vorbesc explicit despre vindecare cu ajutorul unor energii de factură necunoscută, se apropie foarte mult de „duhul si puterea Satanei”. Asta atunci când au rezultate. Când n-au nici măcar rezultate, rămân SIMPLE SPECULAŢII.

Fie ca Dumnezeu să ne dea înţelepciune să alegem ce este bine şi să ne ferim de orice pare a fi rău.                                                                                                                                                             Ioan Ciobotă

 

 

 

 

 

Homeopatie, acupunctură, bioenergie, radiestezie,                                                  cristaloterapie, etc.

Partea întâi

Reporter:

Domnule Ernest Valea, ce este medicina alternativă?

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Medicina alternativă este – după cum îi spune şi numele – o altă cale de vindecare, o cale ce refuză medicina clasică, bazată pe medicamente şi intervenţii brutale – cum spun adepţii ei – în organismul uman.

Se bazează pe principii străine medicinei clasice, principii care au o anumită legătură cu lucrurile spirituale, cu lucrurile de dincolo de lumea fizică. Principalele metode ale medicinei alternative ar fi :

1. Acupunctura şi reflexologia, ca metode derivate

din vechea medicină tradiţională chinezească;

2. Homeopatia;

3. Radiestezia;

4. Bioenergia;

şi altele mai puţin folosite, cum ar fi:

5. Tehnica Reiki de punere a mâinilor;

6. Cristaloterapia şi altele.

Reporter:

Homeopatia funcţionează pe baza unei aşa-zise „forţe vitale” care nu este definită, ne spun doi medici homeopaţi.

Dr. 1, homeopat:

Samuel Hahnemann a descoperit că în natură există o viaţă ascunsă în fiecare substanţă. Putem să mobilizăm şi să folosim această forţă dacă prelucrăm corect substanţa.

Diluţiile repetate şi sucursiunile remediilor homeopate duc la eliberarea unor energii uriaşe, cu proprietăţi curative, ţinând seama de „forţa vitală”, pentru că, din punct de vedere al terapiei homeopate, boala este un dezechilibru al acestei „forţe vitale”, care ne animă pe toţi.

Dr. 2, homeopat:

„Dinamisul” în homeopatie rămâne o denumire a unei forţe vitale care nu este definită neapărat, dar este considerată ca atare.

Reporter:

Nu ştim ce s-ar putea înţelege din definiţia nedefinită a acestui „dinamis” (sau „dynamis” în greacă). În Biblie Dumnezeu este definit  CLAR  ca fiind Creatorul universului şi totodată o Persoană cu care putem comunica şi cu care putem avea o relaţie personală, de genul Tată-fiu. Aşadar o posibilă concluzie este că acest „dinamis” nu are nimic de-a face cu Dumnezeul Bibliei.

Dar, ce ar putea fi, totuşi, această „forţă vitală” nedefinită, la care face apel homeopatia? Vom încerca să aflăm pe paginile care urmează.

Acum să menţionăm câteva lucruri despre o altă ramură a medicinei alternative, şi anume acupunctura.

Dr. 3, acupunctor:

Întâi şi întâi acupunctura trebuie să fie practicată după legile chinezeşti, iar legile chinezeşti au câteva principii, şi anume:

            1. intern-extern;

                        2. sus-jos;

                        3. cald-frig;

                        4. Yin şi Yang.

Aceste 4 principii contradictorii sunt cele prin intermediul cărora se poate pune diagnosticul şi se poate realiza o vedere clară asupra dereglării. În funcţie de acest diagnostic, se aplică apoi terapia cu ajutorul acelor.

Reporter:

Ce anume v-a atras spre acupunctură?

Dr. 3, acupunctor:

Enigma! Realmente enigma! Adică împungi cu acul în călcâi ca să îţi treacă o durere de cap. Asta nu poate s-o înţeleagă decât unul care pricepe tainele acupuncturii, respectiv reţeaua de meridiane, pentru că, practic, taina acupuncturii o reprezintă reţeaua de meridiane, care este uriaşă.

Reporter:

Doamnă, dumneavoastră folosiţi remedii homeopatice de peste 20 de ani. Nu ca specialist, ci doar ca simplu pacient. Vă pun aceeaşi întrebare: Ce energii intervin în procesul de vindecare, atunci când acesta are, totuşi, loc?

Pacientă 1, homeopatie:

Încă nu ştiu despre ce energii este vorba. Atâta ştiu că în primă fază, în clipa în care remediile respective încep să acţioneze, ele produc o agravare, după care începe încet-încet procesul de vindecare.

Culmea este că procesul este invers. Se atacă boala sau suferinţa cea mai recentă şi se merge treptat, descrescând, către o suferinţă mai veche. Într-un fel procesul este logic, dar, din păcate, OAMENII  DE  ŞTIINŢĂ             N-AU  ŞTIUT  SĂ  DEFINEASCĂ  ENERGIILE      RESPECTIVE.

Eu vreau să cred din toată inima că este vorba de Dumnezeu, care a pus aceste virtuţi în toată creaţia, în plante, în minerale, în animale. Şi nici nu-mi vine să cred că poate să fie o altă energie… malefică sau mai ştiu eu cum…

Reporter:

Dincolo de ceea ce vrem noi să credem sau ce ne place nouă să credem, care este adevărul din spatele acestor aparenţe?

Prof. dr. Iosif Ţon, pastor, absolvent al Universităţii

Oxford din Anglia:

Categoric nu te implica în aceste forme de medicină alternativă, pentru că vrând-nevrând ele te leagă de lumea spiritelor rele care au produs aceste alternative.

Fugi de ele şi refugiază-te în Domnul Isus. Prin Domnul Isus ascunde-ţi viaţa în Dumnezeu, iar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ai toate energiile de care ai nevoie.

NU  CĂUTA  VINDECARE  CU  ORICE  PREŢ.

Romulus Câmpan:

Eu îmi aduc aminte când mergeam să mi se ghicească în cafea – cu asta am început. Prima mea introducere în lumea ocultului a fost cafeaua, ghicitul în cafea, plus nişte pene cu nişte mercur, ca să ne păzească familia de rău, stingerea de chibrite în apă etc.

Din păcate am auzit până şi creştini implicându-se în aşa ceva, iar apoi spun cu un aer aşa de nevinovat: „Nu ştim ce e, poate e fosfor sau altceva…”.

Când începem să găsim alternative Dumnezeului adevărat şi viu, atunci am căzut în cea mai mare minciună, pe care Satan este foarte bucuros că noi o luăm de bună.

Reporter:

În continuare vom aborda problema radiesteziei. Aici intervine o noţiune nouă, şi anume ceea ce ei numesc „banca de date universală”, aflată oarecum la cheremul oricui, spun radiesteziştii. Singura condiţie de acces la informaţiile acestei bănci este capacitatea de a intra în starea de transă.

Dar ce este mai interesant în concepţia lor este ideea că această bancă de date nu are nici un stăpân. Cum funcţionează, totuşi, radiestezia?

Radiestezist şi inforenergetician:

În mod conştient, adică în starea „beta”, se formulează cererea de informaţie, clară, fără echivoc, cum ar fi: „La ce adâncime este apă?”. Apoi se trece voit în subconştient, adică în starea „alfa”, când se emite un semnal.

Se face apel la „banca de date universală”, se recepţionează informaţia pe care operatorul o pune în evidenţă prin mişcarea instrumentului auxiliar, care poate fi pendul, baghetă sau ansă.

Se trece din nou în starea „beta”, adică a conştientului, pentru a interpreta informaţia dată de instrumentul auxiliar.

Deci, dacă avem acces la informaţiile acestea, avem posibilitatea de a cunoaşte totul, despre tot, din toate timpurile.

Reporter:

Dintotdeauna omul a dorit să cunoască totul, despre tot, din toate timpurile. Dar Dumnezeu Îşi atribuie această capacitate exclusiv doar  LUI  Însuşi.

În Biblie, prin profetul Isaia, capitolul 44, versetul 7, Dumnezeu spune: „Cine a făcut proorocii ca Mine, să spună şi să-Mi dovedească. De când am făcut pe oameni, din vremurile străvechi, să vestească viitorul şi ce are să se întâmple”.

Şi tot Dumnezeu Se adresează oamenilor, în capitolul 41 al cărţii Isaia, versetul 23: „Spuneţi-ne ce se va întâmpla mai târziu, ca să ştim că sunteţi dumnezei. Faceţi măcar ceva bun sau rău, ca să vedem şi să privim cu toţii”.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Intervenţia aceasta a spiritelor în radiestezie am putea să o asemănăm întrucâtva cu fenomenul care se produce în spiritism sub numele de „scriere automată”. Pe când în scrierea automată persoana este complet posedată şi îşi pierde conştiinţa de sine – nu ştie ce scrie – în diagnosticul radiestezic comunicarea rămâne conştientă, sau cel puţin aşa se vrea. Însă este important să reţinem că sursa sau diagnosticul vine din afară,  NU  vine din abilităţile terapetului, iar informaţia îi este transmisă de nişte entităţi din afara lui.

Reporter:

Informaţia îi este transmisă de duhurile demonice. Domnule Romulus Câmpan, înainte de a cunoaşte adevărul Mântuitorului Isus Cristos aţi fost implicat personal în sfera ocultului.

În Biblie scrie că diavolul este mincinos şi tatăl minciunii. Se primesc, totuşi, şi răspunsuri adevărate de la diavol şi de la duhurile necurate, duhurile celui rău, din moment ce ei sunt mincinoşi prin definiţie?

Romulus Câmpan:

Sigur că da. Pui întrebarea: „Sunt eu femeie?”.

Dacă eşti bărbat, ai răspunsul NU.

            „Sunt eu bărbat?” – ai răspunsul DA, în cazul în care eşti bărbat.

„Îmi trăiesc amândoi părinţii?”. Da.

„Mi-a murit vreun părinte?”. Nu.

„Mi-a murit bunica?” (care murise) – răspuns DA. Deci poţi să verifici, este ca şi cu poligraful, acelaşi lucru.

Reporter:

Deci nu a fost o intenţie de şarlatanie?

Romulus Câmpan:

NU, pentru că nu voiam să mă înşel pe mine însumi. Poţi să spui despre altcineva că s-o fi înşelând sau o fi înşelând el pe alţii, dar când este vorba despre tine însuţi, şi ajungi la concluzii mai „spirituale” şi mai „deştepte” decât cele cu care te ocupaseşi înainte, atunci ştii foarte bine că CINEVA  MIŞCĂ  PENDULUL…

Ştim că în afară de noi şi în afară de Dumnezeu, în această lume mai există şi duhuri pe care le cunoaştem sub numele de „diavoli” sau „demoni”.

Pentru cel care se îndepărtează de Dumnezeu, indiferent în ce direcţie se îndreaptă, tot una este. Direcţia în care mă îndepărtez de Dumnezeu este atât de neesenţială, din moment ce tragedia îndepărtării de Dumnezeu – şi s-ar putea a îndepărtării veşnice – este în curs…

Reporter:

Familia Tiriteu a renunţat la folosirea homeopatiei şi a remediilor homeopatice.

Daniel Tiriteu:

Fetiţa noastră cea mare – Rebeca – la vârsta de 3 ani şi câteva luni a început să aibă o mâncărime de piele. De obicei dimineaţa, după ce mânca, îi ieşeau pe corp nişte bubiţe mici, care după o jumătate de oră dispăreau.

Doctoriţa de familie ne-a spus să încercăm şi la homeopat. Ne-am zis să mergem să vedem exact ce se întâmplă, ce fel de consultaţii se dau acolo.

A fost o discuţie obişnuită, apoi ne-a prescris nişte medicamente. Am aflat despre modul cum sunt preparate, deci faptul că de la o anumită diluţie în sus nu mai există nici o explicaţie ştiinţifică, iar acea compoziţie de medicamente se făcea printr-o – spuneau ei – „energie cosmică”, idee care îşi are baza într-o filozofie păgână.

De asemenea, am aflat că medicul homeopat la care mergeam noi avea în spate o filozofie New Age, care este exact opusul credinţei noastre creştine. Noi credem într-un singur Dumnezeu, un Dumnezeu personal, care ne iubeşte şi cu care poţi avea o relaţie personală.

Pe baza acestor două lucruri – filozofia doctorului şi felul în care erau preparate medicamentele –  am decis să oprim complet tratamentul.

Reporter:

Care ar fi fost efectele de care v-aţi temut atunci când aţi decis să opriţi tratamentul?

Daniel Tiriteu:

În mod special ne-am temut de efectele spirituale. Aceste remedii homeopatice, care sunt preparate prin încărcarea cu acele energii cosmice, cum pretind ei, este foarte posibil să te expună spiritual la o influenţă demonică, la o stăpânire demonică.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Cred că nu putem neglija prezenţa anumitor entităţi sau spirite care ar putea mijloci această vindecare. De exemplu, radiestezistul este înconjurat, în momentul în care practică acea metodă de diagnostic, de „îngeri albi” sau de „spirite benefice”, numite aşa de către el.

De unde ştim că numai acestea sunt prezente? Deoarece el spune că toate celelalte au fost izgonite. El recunoaşte că există spirite bune şi rele, dar întotdeauna spune că cele rele au fost izgonite de acolo în momentul producerii diagnozei.

DAR!  Din moment ce radiestezistul operează pe sistemul de valori al lui Rudolf Steiner, care  nu  ARE    nimic  de-a  face  cu  doctrina  creŞtinĂ,  noi nu putem accepta pretenţia că spiritele acelea benefice sunt într-adevăr benefice.

Mai mult decât atât, se spune că spiritele acelea sunt cele care fac ansa sau pendulul să se mişte şi să pună diagnosticul corect. Deci rezultatul nu se datorează abilităţii radiestezistului, ci se datorează comunicării cu acele spirite prin care se transmite informaţia despre organele bolnave.

Deci intrăm undeva foarte adânc în tărâmul spiritual şi asta ar trebui să ne pună pe gânduri.

Reporter:

Cum putem aborda medicina alternativă din punct de vedere etic şi din punctul de vedere al moralei creştine?

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

Găsesc justificată toată explozia şi toată orientarea spre medicina alternativă în România, şi în mare parte aceasta este o reacţie la ceea ce nouă ne-a fost refuzat. O medicină foarte tehnologizată, o medicină foarte scumpă, o relaţie cât se poate de impersonală cu pacientul, toate acestea îi orientează şi pe medici şi pe pacienţi spre alte metode, spre alte abordări, spre alte paradigme.

În medicina tradiţională o consultaţie, în medie, durează 7 până la 10 minute. O consultaţie în medicina alternativă durează de multe ori 1 oră. Cred că orice pacient preferă un practician sau un medic curant care petrece 1 oră cu el, nu 7 minute, şi un medic care se interesează, dincolo de migrene, dincolo de durerea de stomac şi dincolo de palpitaţii, şi de alte coordonate ale vieţii lui personale, care astfel bineînţeles că are câştig de cauză.

Reporter:

Următorul intervievat practică bioenergia (bioenergoterapia) şi cristaloterapia – vindecarea cu ajutorul cristalelor. L-am întrebat ce vede atunci când pune un diagnostic.

Bioenergoterapeut şi „vindecător” cu ajutorul cristalelor:

Nu ştiu dacă ai auzit de „aura” umană. Aura se poate vedea şi se poate percepe tactil. În acest câmp, deci în aura umană, se poate lucra.

Aşa cum avem o anatomie fiziologică, avem şi o anatomie energetică. Ceea ce fac eu este să lucrez în vederea armonizării câmpului energetic.

Prof. dr. Iosif Ţon:

Dumnezeu a creat universul şi toate energiile care sunt în univers ar trebui să-I fie supuse Lui. Dar Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a lăsat ca, pentru o vreme, aceste spirite revoltate să existe.

Modul în care înţeleg eu lucrurile, pe baza Sfintei Scripturi, este că atunci când Dumnezeu ne-a creat pe noi persoane, deci cu libertatea de a alege, Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul să existe tocmai pentru a-i crea omului adevărata libertate. Eu nu am cu adevărat libertate decât atunci când am o alternativă.

Dumnezeu mi Se prezintă ca Dumnezeul Creator şi plin de dragoste, Dumnezeul adevărului, Dumnezeul bunătăţii, şi îmi spune: „Ia-Mă pe Mine, iubeşte-Mă pe Mine, fii al Meu şi fii ca Mine”. Dar tot El zice: „Am lăsat alături pe unul care-i totalmente opusul Meu, care-i nimicitorul, care e ura întrupată, care-i răutate, care-i nimicire.  Dacă-l vrei pe el, eşti liber să-l alegi pe el”.

Toate energiile lui Dumnezeu sunt concentrate în Duhul lui Dumnezeu – Duhul Sfânt. Eu am Duhul Sfânt numai dacă L-am primit pe Domnul Isus Cristos în viaţa mea, pentru că Duhul Sfânt e Duhul lui Cristos. Şi când am Duhul Sfânt, am toată energia dumnezeiască de care am nevoie.

Acum, vin aceşti oameni care zic: „Domnule, noi am descoperit nişte bănci de energie cosmică. Noi am descoperit nişte surse de energie”.

Este posibil !

DAR izvorul acelor energii este diavolul şi îngerii lui. Şi până la un loc ei pot să facă minuni, aşa cum s-a întâmplat cu Moise şi vrăjitorii din Egipt. Diavolul are o anumită putere, însă el are nişte limite, pentru că el nu este egal cu Dumnezeu. Diavolul este o persoană revoltată, pe care Dumnezeu îl lasă să existe pentru a crea libertate pentru noi, dar Dumnezeu întotdeauna îi pune limite: „Până aici şi nu mai departe !”.

Oamenii aceştia au reuşit cumva să intre în legătură cu aceste surse de energie, care nu sunt altceva decât spiritele celui rău – spiritele revoltate, împreună cu diavolul. Şi într-adevăr ei aduc energie, dar energia pe care o aduc ei este de esenţă demonică.

Reporter:

În remediile homeopatice, de la o anumită diluţie în sus nu mai rămâne nici măcar o singură moleculă de substanţă activă. Rămâne doar încărcătura spirituală, dinamizarea sau potenţarea de factură spirituală, aşa cum afirmă homeopaţii.

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

Este recunoscut faptul că de multe ori diluţiile homeopatice se fac după un anumit ritual, rostindu-se anumite incantaţii, şi de cele mai multe ori într-un remediu nici nu mai există substanţa de origine.

Cu toate astea, remediile operează, pentru că – spune homeopatul – încărcătura lor este de factură spirituală. Atunci, vindecarea trebuie să aibă loc cu orice preţ?

Eu cred că vindecarea NU trebuie să aibă loc cu orice preţ, pentru că, de fapt, „preţul” îl plăteşte pacientul şi medicul care aplică remediul.

Intri într-o zonă în care pot să ţi se întâmple anumite lucruri pe care nu le controlezi nici tu, ca pacient, şi nici tu, ca medic.

Una dintre colegele mele, care practică bioenergia (bioenergoterapia), spune: „Ştiu că nu trebuie să mă ating de anumite tumori, pentru că energia negativă conţinută în acele tumori mă poate ataca pe mine. Şi mi s-a spus, şi maeştrii mei mi-au spus, pe ce domenii să nu intru, pentru că sunt vulnerabilă”.

Deci acolo este prezent un limbaj care anunţă ceva legat de lumea spiritelor, şi de cele mai multe ori, dacă ai discernământ şi dacă ai educaţie în acest domeniu, recunoşti tipare din magia albă sau neagră.

Daniel Tiriteu:

Le recomand cititorilor să treacă dincolo de aparenţe şi să gândească la rece.

Este  adevărat

că  ne  dorim  sănătate

mai  mult  decât  orice,

dar  să  nu  o  căutăm

cu  orice  preţ.

Să  nu  o căutăm

cu  preţul  sufletului.

Homeopatie, acupunctură, bioenergie, radiestezie,                                                  cristaloterapie, etc.

Partea a 2-a

Reporter:

Continuăm cu bioenergia sau bioenergoterapiile. Altfel spus – dirijarea „energiilor cosmice” spre pacientul bolnav, conform afirmaţiilor bioenergoterapeuţilor. Dar cum ajung unii oameni să aibă asemenea puteri?

Radiestezist şi inforenergetician:

Unii bioenergoterapeuţi posedă din naştere un corp energetic enorm – de 3 ori, de 10 ori sau chiar mai mare decât o persoană normală, putând să dirijeze cu uşurinţă energia către pacient, fără a fi necesară o altă încărcare. Aceştia, când ating vârsta pubertăţii, îşi descoperă aceste capacităţi întâmplător şi încep să practice treptat, la cererea celor din jur, tratamente bioenergetice, devenind bioenergoterapeuţi.

Persoanele obişnuite, cu un câmp energetic normal, pot trata şi ele prin metode bioenergetice sau radiestezice, dar au nevoie de o instruire din partea unor cunoscători, numiţi „iniţiaţi”, pentru a învăţa să se încarce şi să dirijeze în mod corespunzător energiile necesare la locul necesar.

Reporter:

La fel cum un creştin ştie de unde ştie ceea ce ştie, şi anume din Biblie, care a fost inspirată de Dumnezeu, fiind revelaţia dată de Dumnezeu oamenilor, la fel am putea să întrebăm: de unde ştie radiestezistul lucrurile pe care le afirmă?

Radiestezist şi inforenergetician:

Radiestezistul instruit a fost instruit de un cunoscător, de un învăţător care a avut această revelaţie care se transmite din om în om – totul vine de la Dumnezeu. Toate informaţiile, toate învăţăturile vin de la Dumnezeu.

Reporter:

Aşadar afirmaţi că cineva dintre radiestezişti a avut o revelaţie de la Dumnezeu, la fel cum au avut cei care au scris Biblia?!?

Radiestezist şi inforenergetician:

Da, absolut !

Reporter:

Dincolo de simple presupuneri sau speculaţii, ce spune Biblia despre aceste teorii legate de aceste energii cosmice nedefinite?

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

Când ajungem exact la baze, la faptul că există aceste energii dirijate, pledoariile sunt inconsistente.

De cele mai multe ori este un fel de amestec de filozofie orientală, de teozofie şi de practici oculte, pe care, dacă le analizăm cu discernământ şi suntem şi educaţi şi instruiţi, putem să le detectăm.

Însă, pentru că uneori vindecarea are totuşi loc, iar pacientul se simte mai bine, colegii mei au spus: „Bănuim că sunt îngeri buni, bănuim că este o magie bună pentru că, de fapt, se întâmplă lucruri bune…”.

Reporter:

Este evident că dincolo de terapiile oferite de ramurile oculte ale medicinei alternative, cum sunt homeopatia, acupunctura, radiestezia sau bioenergia, dincolo de aceste false terapii există o încărcătură de factură spirituală. Atunci trebuie să căutăm vindecarea cu orice preţ?

În diverse interviuri pe care le-am avut cu medici care practică medicina alternativă, ei au recunoscut acest lucru, chiar dacă unii dintre ei nu pe înregistrare, ci doar în discuţii private, dar toţi au precizat că nu ştiu ce fel de spirite se află în spatele acestor lucruri.

Bănuiala este că se află spirite bune, bineînţeles. Iar pacientul spune: „Cel care vindecă are dreptate”.

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

Pacientul spune că are dreptate, dar tot noi, ca practicieni, ne întâlnim cu situaţii în care, de exemplu, un pacient se duce la şedinţe de bioenergie pentru o criză evident ulceroasă – deci avea un ulcer gastro-duodenal dovedit prin toate mijloacele clasice de care ne folosim ca să punem un astfel de diagnostic.

În ulcerul gastro-duodenal, bineînţeles că stresul este o componentă majoră, iar pacientul a ales să meargă şi să facă şedinţe de bioenergie. După ce simptomatologia s-a ameliorat, el s-a sinucis. Soţia lui spunea că a fost aşa de modificat din punct de vedere psihic şi a dezvoltat o depresie neasistată şi neîngrijită, încât până la urmă s-a sinucis. Lucrurile acestea se spun mai puţin…

Există, de exemplu, multe incompatibilităţi între remediile herbaliste. Sau unele plante au un mare potenţial toxic. Sau este foarte riscant să faci anumite asocieri pe care nu le-a controlat şi nu le-a monitorizat nimeni.

Deci există riscuri. Şi acest risc probabil că ar trebui să şi-l asume mai ales practicianul, pentru că, chiar dacă aţi spus că unii nu au declarat pe înregistrare lucrurile acestea, toţi recunosc că este ceva… acolo… ceva din domeniul spiritelor…

Reporter:

Cum îşi tratează un bioenergoterapeut pacienţii?

Bioenergoterapeut şi „vindecător” cu ajutorul cristalelor:

În ceea ce mă priveşte, eu am o sensibilitate faţă de câmpul energetic uman sau animal, îl pot percepe vizual sau tactil, şi astfel îmi pot da seama de dizarmoniile sale.

Ceea ce se poate spune este că fiecare obiect, fiecare fiinţă animată este dotată şi cu un câmp energetic. Acest câmp există atât în interiorul, cât şi în exteriorul fiinţei. În momentul în care apar distorsiuni de câmp, apare şi boala în corpul fizic.

Pentru a rezolva această boală, trebuie să rezolvi armonia câmpului energetic, deci să dizolvi distorsiunile şi blocajele din câmpul energetic.

Reporter:

Maria Morariu a participat la simple cursuri de radiestezie şi a încercat să aprofundeze acest domeniu. Ce a înţeles acolo?

Maria Morariu:

Am ajuns să înţeleg la un moment dat că se poate intra în comunicare cu spiritele, dar mai târziu am găsit în Biblie – la vremea respectivă nu ştiam decât intuitiv, simţeam că nu este bine – am găsit în Biblie că  NU,  NU  asta este calea. Isus Cristos nu vrea să facem aşa ceva.

Şi cred că toate acestea sunt tehnici de înşelătorie. Amestecul acesta de 99% adevăr şi 1% minciună îl foloseşte tatăl minciunii, care este Satan, deci spiritul întunecat, pentru a ne abate de la singura cale care ne duce, de fapt, la Domnul Isus Cristos şi la Dumnezeu.

Reporter:

Cum putem şti că aceste lucruri sunt reale şi nu sunt doar nişte simple speculaţii, chiar dacă provin de la mari gânditori chinezi?

Dr. 3, acupunctor:

Da, întrebarea este foarte punctuală şi ca să ai acces la un răspuns trebuie să ai nişte cunoştinţe cu care să poţi să jonglezi. Faptul că există o energie nu mai este contestat de nimeni.

Reporter:

Vedem pe parcursul acestui documentar dacă într-adevăr nu contestă nimeni existenţa acestor energii, iar dacă acestea există, de unde vin.

În continuare, am întrebat o pacientă a unui medic homeopat ce crede despre tratamentul pe care îl urmează şi dacă, dincolo de conţinutul acestor produse, crede că există şi o intervenţie de natură spirituală.

Pacientă 2 homeopatie:

Nu ştiu. Poate că ar fi un pas înainte. Dacă ar fi aşa, ar fi foarte bine. Nu ştiu dacă toţi care vin aici fac o legătură chiar atât de serioasă, dar ştiu persoane care urmează Yoga şi vin aici ca pacienţi. Eu tot de la o yoghină am aflat. Deci mă gândesc că trebuie să existe o legătură serioasă, care are o bază, nu cred că e aiurea.

Romulus Câmpan:

Minciuna cea mai mare a diavolului este să-l ţină pe om într-o stare de acceptare a unei alternative la Dumnezeu. Asta este cea mai mare minciună.

Noi cunoaştem acel verset din Scriptură, care spune că diavolul este tatăl minciunii şi este mincinos şi ucigaş de la început – şi este perfect adevărat – însă nu cunoaştem dimensiunea reală a acestei afirmaţii a Scripturii în ceea ce-l priveşte pe Satan.

Cea mai mare minciună este că omul  NU  are nevoie de Dumnezeu. Ori toate aceste practici, care încearcă să-l lămurească pe om că există alternative la Dumnezeu – alternative care funcţionează uneori – sunt o minciună uriaşă. Unii spun: „Păi, merge – uite mie mi-a arătat tabla, mie mi-a arătat pendula, mie mi-a citit destinul în cafea etc.” şi atunci oamenii zic că funcţionează.

Eu am fost întotdeauna curios cu privire la viitor şi nu numai la viitor, ci eram curios şi cu privire la prezent. În loc să mă ocup de lucrurile „de sus”, mă ocupam de lucrurile „de jos” şi de cele şi de mai jos… adică începusem o căutare în ocult.

La început am citit horoscoape, apoi am continuat cu tot felul de tehnici de ghicire şi de punere de întrebări spiritelor, pentru a obţine răspunsuri concrete.

Apoi am continuat cu pendulul*, care îmi dădea răspunsuri mai mult sau mai puţin, însă destul de concrete… Puneam întrebări concrete şi primeam răspunsuri concrete.

Ceea ce mă deranja din ce în ce mai mult, era un sentiment de disperare şi de panică şi care însoţea toată comunicarea asta cu demonii – pentru că  ESTE  O  COMUNICARE  CU  DEMONII !

Reporter:

Ce te face să crezi că folosirea pendulului radiestezic sau alte astfel de tehnici constituie o comunicare cu demonii?

Romulus Câmpan:

Un om care nu este conştient că există o forţă ocultă care mişcă acel pendul poate să creadă că individul care se ocupă de pendul este un şarlatan. Şi atunci spune: „Lasă că ştiu eu, tu ţii pendulul şi îl învârţi tu cum vrei”.

Însă cei care s-au ocupat de aşa ceva, iar apoi au ajuns la cunoaşterea Dumnezeului mântuitor prin Domnul Isus Cristos, ştiu foarte bine că ne feream sau mă feream să mişc acel pendul, care începea să se rotească singur de la stânga la dreapta sau invers, în mod violent.

Deci nu era vorba de o mişcare a unui curent de aer sau o mişcare amplificată de un tremur al mâinilor, ci era o mişcare circulară, care se amplifica din ce în ce mai mult. La o întrebare consecutivă opusă celei anterioare, pendulul se mişca în direcţia inversă, adică mişcarea se oprea, apoi începea să se mişte în cealaltă parte.

Aşadar,  EU  NU  mişcam pendulul, în al doilea rând nu era nici un curent de aer care să-l mişte, iar în al treilea rând era o mişcare foarte clară, o mişcare coerentă, o mişcare indusă de cineva… sau ceva… este cumplit…

Reporter:

Deci nu era o intenţie de şarlatanie ?

Romulus Câmpan:

Nu, pentru că nu voiam să mă înşel pe mine însumi. Poţi spune despre altcineva că ar fi încercat să înşele pe alţii, dar când este vorba despre tine însuţi, şi ajungi la concluzii mai spirituale, atunci ştii foarte bine că  CINEVA  MIŞCĂ  PENDULUL…

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

De obicei un creştin apelează la asemenea metode de vindecare neştiind prea multe despre ele. Poate a auzit de la cineva că a fost vindecat sau că altuia i-a mers ceva mai bine şi încearcă şi el această variantă – mai ales că medicina în România este într-o stare precară, iar metodele acestea sunt ieftine şi uneori dau şi rezultate.

Dacă un creştin merge la aceşti terapeuţi, în necunoştinţă de cauză, mai ales fără să aibă prea multă încredere în aceste tehnici, probabil că rezultatele vor fi slabe.

Interesant este că rezultatele sunt cu atât mai bune cu cât încrederea pacientului în aceste terapii este mai mare. Pe de altă parte, cu cât vindecarea este mai profundă sau de mai mare amploare,  CEL  VINDECAT  ESTE  ATRAS  CĂTRE  SISTEMUL  DE  VALORI  AL  RESPECTIVEI  RAMURI  A  MEDICINEI  ALTERNATIVE,  adică spre modul în care acolo este definită persoana umană, Dumnezeu şi relaţia cu Dumnezeu.

Aici intervine adevăratul pericol. Pentru că, de exemplu, cineva care a fost diagnosticat corect şi vindecat folosind radiestezia şi bioenergia, va vrea să ştie mai multe despre ce sunt ele, cum definesc omul şi ce este energia care l-a vindecat.

Dorind să ştie mai mult, este introdus în doctrina ezoterică a corpurilor spirituale, a credinţei că avem în noi o scânteie divină, care este de aceeaşi natură cu Dumnezeu.

În momentul acela, credinţa lui începe deja să se clatine. Credinţa lui iese din doctrina creştină şi îmbrăţişează alte sisteme de valori.

Nu de puţine ori creştinii au ajuns să nu se mai poată ruga, să nu mai citească Biblia cu aceeaşi fervoare şi să simtă o înstrăinare faţă de adevăratul Dumnezeu, după ce au fost vindecaţi printr-o metodă a medicinei alternative.

Reporter:

Dumneavoastră folosiţi remedii homeopatice. În ce măsură acestea v-au fost de folos?

Pacientă 1, homeopatie:

Eu mă tratez homeopatic pentru că am avut o criză de dischinezie biliară şi n-am vrut să mă operez în spital. Astfel am ajuns la acest tratament alternativ.

Am fost fermecată. Mi-a dat chelidonium, care este rostopască. Acestea erau nişte bobiţe infinitezimale şi am fost fermecată de efectul miraculos pe care l-a avut asupra mea tratamentul respectiv. În 2 săptămâni au cedat crizele acelea puternice de dischinezie biliară şi am început să mă simt bine.

După aceea, o lungă perioadă de timp n-am mai avut absolut nimic, nici nu mai ştiam că am vezică biliară.

Atunci am început să citesc şi să mă interesez mai mult de această ştiinţă sau artă a vindecării…

Reporter:

Prof. dr. Iosif Ţon a avut o experienţă personală cu una dintre aceste tehnici ale medicinei alternative.

Prof. dr. Iosif Ţon:

Într-o biserică era o doamnă care practica presopunctura şi masajul la tălpi. Eu mă simţeam puţin obosit şi m-am gândit că ar fi bine să-mi facă un masaj.

Am chemat-o şi, după ce mi-a făcut masajul la tălpi, am observat-o că închide ochii, întinde mâinile spre genunchii mei, apoi cu ochii închişi începe să-şi retragă mâinile până la tălpi, apoi să-şi scuture mâinile…      Atunci i-am spus:

            „Ce faci ?”.

            „Asta-i bioenergie” mi-a răspuns ea.

Am lăsat-o atunci să văd ce face, unde ajunge.

Apoi am început o discuţie cu ea despre implicarea spirituală. A reacţionat imediat:

            „A, toate acestea sunt făcute cu Dumnezeu” şi îi

dădea înainte cu Dumnezeu şi Dumnezeu…

La un moment dat i-am spus:

            „Dar de ce nu-L aminteşti pe Domnul Isus?

              Observ că niciodată nu-L pomeneşti pe

              Domnul Isus Cristos, ci numai pe Dumnezeu”.

Ea mi-a răspuns:

„Păi, da’ ce, Isus nu-I Dumnezeu?”

Am continuat:

„Ba da, dar tu nu ai nimic de-a face cu Domnul

              Isus Cristos. Şi dacă n-ai nimic de-a face cu

              Domnul Isus, tu nu ai legătură cu adevăratul

              Dumnezeu.

                        Adu-L pe Domnul Isus în centrul gândirii

                        tale şi în centrul vieţii tale, pentru că

                        dumnezeul cu care te lauzi tu nu este

                        adevăratul Dumnezeu”.

Acesta este cazul unei credincioase – ea era membră în Biserică. Ea pretindea că este o fiică a lui Dumnezeu, dar când am discutat despre Domnul Isus, s-a tulburat şi a plecat.

Ce spune aceasta în mod clar? Că dumnezeul despre care vorbea ea nu este adevăratul Dumnezeu, pentru că la adevăratul Dumnezeu ajungem  NUMAI  prin Domnul Isus.

Reporter:

Domnule doctor, aţi spus că vedeţi că omul se vindecă şi respectaţi această forţă divină care dă vindecarea. Ce intuiţi, ce energie este implicată acolo ca să vindece? Ceva trebuie să acţioneze, totuşi. Ce intră acolo ca să vindece?

Dr. 2, homeopat:

Nu ştiu ! Şi nici nu fac teorii asupra acestui lucru. Eu respect „corola de minuni a lumii”. Mie mi-e de-ajuns că merge…

Reporter:

Ce succese aţi avut şi ce afecţiuni aţi tratat până acum?

Dr. 2, homeopat:

Există câteva afecţiuni care pot fi vindecate doar prin homeopatie. Care sunt acele afecţiuni? Sunt afecţiunile „stranii”, cele în care apar simptome curioase, cele care nu pot fi bine încadrate într-un diagnostic alopat. Acolo alopatia, care lucrează mereu şi mereu cu diagnosticul ca şi cum ar fi un pat al lui Procust, este neputincioasă.

„Lărgirea” în domeniu, pe care o face homeopatia, este de multe ori singura şansă. Vă dau un exemplu: migrenele. Migrenele sunt netratabile sau prost tratabile cu alopatia. Şi sunt înspăimântător de chinuitoare.

Apoi infecţiile repetate ale copiilor. Copiii noştri iau în 2 ani mai multe antibiotice decât am luat noi toată viaţa.

De asemenea, micile probleme somato-psihice sau chiar boli alergice, cum este astmul bronşic şi multe alte boli.

Reporter:

Ce informaţie se transmite, informaţie care să ajute la vindecarea pacientului?

Dr. 2, homeopat:

Aici este foarte interesant. Se transmite informaţia pe care planta respectivă sau mineralul respectiv sau „remediul”, cum îl numim noi, o are înmagazinată în sine şi care se manifestă ca şi simptome atunci când este administrată oamenilor sănătoşi.

Reporter:

Pentru remediile homeopatice întrebarea apare atunci când se prescriu remedii cu potenţe mai mari de 30, 50 sau 100, în care, din punct de vedere chimic, nu mai există nici o moleculă de substanţă activă. Ce rămâne totuşi acolo ca să-l ajute pe pacient?

Dr. 2, homeopat:

Vedeţi dumneavoastră, fotonii sunt nişte particule atât de mici încât practic sunt incomensurabili, şi totuşi, tot ce se întâmplă în jurul nostru se datorează lor. Ceea ce este mic poate să determine ceea ce este mare, şi nu neapărat invers.

Această teorie nesfârşită în legătură cu dozele infinitezimale reflectă doar incapacitatea gândirii noastre mecaniciste de a înţelege subtilităţile materiei.

Pentru un informatician homeopatia nu reprezintă nici un fel de problemă.

În ceea ce aveţi dumneavoastră în acest reportofon, pe un disc de câţiva centimetri, înmagazinaţi 2 sau 3 ore de înregistrare şi apoi această înregistrare devine un fişier, care este o iconiţă undeva pe un calculator.

Care este problema? Este complet fals felul în care se pune problema. Felul în care paradigma medicală actuală priveşte homeopatia este completamente fals şi nu ţine cont de faptul că trăim în era cibernetică.

Reporter:

Mă refer la faptul că dincolo de substanţa activă, rămâne o încărcătură spirituală acolo !

Dr. 2, homeopat:

Nu se ştie ce rămâne. Cert este că rămâne ceva şi acţionează…

Reporter:

Doamnă doctor, pentru această informaţie care rămâne în substanţă, despre ce fel de încărcătură este vorba? Este vorba despre o încărcătură spirituală, este vorba despre o încărcătură energetică, ce rămâne în acel remediu?

Dr. 1, homeopat:

Este foarte greu să defineşti cât este spiritual, cât este informaţie şi cât este energie. Pentru că întotdeauna când te rogi, spui: „Lumea văzută şi nevăzută”. Ori lumea aceasta văzută este doar ceea ce percepem noi cu ochiul. Nu înseamnă că altceva nu există. Cu ochiul percepi doar ceea ce este sub viteza luminii, care este, de fapt, o energie condensată. Tot ceea ce depăşeşte această viteză a luminii, nu se mai percepe cu ochiul, dar asta nu înseamnă că nu există.

Reporter:

O întrebare care se ridică în cazul homeopatiei este atunci când remediul depăşeşte diluţia 6 centezimală. Ce rămâne, pentru că din punct de vedere al substanţei chimice nu mai există nici o moleculă din substanţa activă iniţială?

Dr. 1, homeopat:

Este „energia informaţională”, care intră în rezonanţă şi în vibraţie cu aceste mecanisme subtile ale organismului şi ea este cea care vindecă. Este cea care stimulează „Forţa vitală”.

Foarte mulţi ani nu a putut fi definită. Secolele 19 şi 20, prin excelenţă, au fost secole în care s-au dezvoltat foarte mult mecanica şi ştiinţele tehnice. Probabil că acest secol 21 ne va lămuri foarte multe lucruri, inclusiv cele legate de energiile subtile, pe care va reuşi să le demonstreze. Atunci o să pot spune: „Da, asta se întâmplă!”.

Reporter:

În concluzie, cei care au legătură cu medicina alternativă – medici, practicieni sau simpli pacienţi – afirmă că acolo există anumite energii pe care ei le invocă şi care acţionează. Care ar putea fi sursa acestor energii?

Prof. dr. Iosif Ţon:

Cei mai mulţi dintre cei care practică astăzi aceste lucruri îţi vor spune:

            „Da, eu sunt în legătură cu aceste spirite. Ele

              nu sunt malefice”, adaugă ei.

                        „Ele sunt spirite ajutătoare. Deci e bine

                         să mă cuplez cu ele pentru că mă

                         încarc cu energie.

              Eu doar îţi dăruiesc energia cu

              care m-au încărcat aceste spirite”.

Vreau să stabilim clar următorul lucru: singurul nostru contact cu lumea spirituală trebuie să fie contactul cu Dumnezeul Sfintei Scripturi. Iar contactul cu Dumnezeul Sfintei Scripturi se realizează numai prin Domnul Isus Cristos. Orice altă intrare în lumea spirituală, în lumea spiritelor, este interzisă de Dumnezeu.

Ghicitori, vindecători, vrăjitori, magie albă sau neagră – indiferent ce e, Dumnezeu ne interzice categoric să avem vreo legătură cu oricare dintre acestea.

Reporter:

Dar din punct de vedere tehnic sunt posibile !

Prof. dr. Iosif Ţon:

Sunt posibile, sigur că da ! De aceea le interzice Dumnezeu, că dacă Dumnezeu nu le-ar interzice, ne-ar spune: „Nu sunt reale, sunt jocuri de copii sau sunt fantezii şi n-au în ele nimic malefic”. Şi Dumnezeu n-ar fi insistat atât de mult în Sfânta Scriptură să ne interzică orice legătură cu această lume spirituală.

Această lume spirituală este lumea spiritelor rele, a spiritelor care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, a spiritelor care doresc să ne acapareze, să ne stăpânească, să ne înăbuşe şi în final să ne ducă cu ele în ceea ce Domnul Isus spune:

            „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor,

              în focul cel veşnic,

                        care a fost pregătit diavolului

                        şi îngerilor lui”.

Toate spiritele acestea sunt îngerii diavolului. Ei alcătuiesc un sistem întreg de lume spirituală, pe care Domnul Isus l-a numit „Diavolul şi îngerii lui”.

Prin urmare, orice contact cu aceste spirite este TOTAL interzis de Dumnezeu.

Dar acest contact este real, este posibil – aceste spirite există, însă ele sunt malefice, adică sunt răufăcătoare şi au interesul final să ne ducă şi pe noi în focul cel veşnic.

Homeopatie, acupunctură, bioenergie, radiestezie,                                                  cristaloterapie, etc.

Partea a 3-a

Reporter:

Vorbim despre homeopatie, radiestezie, acupunctură, reflexoterapie sau presopunctură, bioenergie, cristaloterapie şi alte tehnici asemănătoare.

În ce măsură aceste tehnici pot fi de folos şi în ce măsură pot fi dăunătoare?

Prof. dr. Iosif Ţon:

Tehnica în sine mă leagă de spiritele acelea care au inventat-o şi care au introdus-o. Aşa că mare atenţie pentru cei care cred că pot să preia doar tehnicile, dar să nu aibă legătură cu spiritele care au inventat aceste tehnici.

Reporter:

Ce este radiestezia şi cum funcţionează?

Radiestezist şi inforenergetician:

Se poate spune că radiestezia este arta de a utiliza indicatoarele radiestezice, făcând să intervină voluntar activitatea  INCONŞTIENTĂ,  pentru a ajuta la descoperirea a tot ce este ascuns facultăţilor normale ale individului.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

În aproape toate cazurile – şi aceasta ar trebui să ne atragă atenţia – persoana umană este definită altfel decât în creştinism.

Omul este definit fie ca o entitate energetică, fie ca o sumă de mai multe corpuri, din care unul singur este cel pe care îl ştim în mod tradiţional ca fiind trupul fizic, fie ca o părticică din „energia universală”.

Faţă de creştinism, unde se spune că omul este o fiinţă personală, creată cu personalitate, creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi care îşi găseşte „energia” – ca să folosesc acelaşi termen – în Dumnezeu, adică NU poate subzista prin sine însuşi, ci numai prin harul lui Dumnezeu, diferenţa este colosală.

Reporter:

Vindecarea trebuie să aibă loc cu orice preţ ?

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

Un medic responsabil şi care practică medicina cu o atitudine etică, trebuie să se gândească la acest „preţ”.

Este aproape ciudat că unii doctori sau unii oameni educaţi cred că există Dumnezeu – poate un dumnezeu aşa, de tipul unei idei abstracte sau un dumnezeu care este o forţă universală sau o energie universală, dar când este vorba despre diavol, unii dintre ei nu cred că există şi diavol.

Reporter Cosmin Ciui:

Are vreun rol Cristos în procesul de vindecare a unei persoane?

Bioenergoterapeut şi „vindecător” cu ajutorul cristalelor:

Persoana care se doreşte vindecată energetic este bine să fie cât mai aproape de credinţă şi să Îl aibă pe Domnul Isus Cristos în suflet.

Reporter Cosmin Ciui:

Cât de importantă este credinţa unei persoane pentru vindecarea ei? Vindecarea este direct proporţională cu credinţa persoanei?

Bioenergoterapeut şi „vindecător” cu ajutorul cristalelor:

Există aşa-numita „vindecare prin credinţă” – sunt persoane care se pot autovindeca doar prin credinţă.

Apoi există persoane care sunt ajutate de această credinţă care creează un suport între acestea şi terapeut.

Şi există persoane total necredincioase, dar cu care totuşi se poate lucra prin credinţa terapeutului.

Reporter:

Care sunt implicaţiile spirituale în homeopatie?

Dr. 2, homeopat:

Ceea ce este „forţă vindecătoare” în om, este numit „dinamis” şi este de natură – spune Hahnemann – „de nenumit”, de natură divină.

Este important faptul că medicamentele homeopatice, remediile homeopatice nu provoacă o acţiune la modul direct în organism, ci iscă o reacţie care este individuală şi care pune în mişcare „forţa vitală” a persoanei. Această „forţă vitală” a persoanei este în acelaşi timp şi forţa vindecătoare, şi ea este de natură divină.

Reporter:

Există cumva un sistem ideologic în homeopatie în legătură cu Dumnezeu sau Isus Cristos ?

Cum este definit Dumnezeu – este o forţă divină, este o Persoană sau este o energie?

Dr. 2, homeopat:

Dumnezeu este o forţă divină. Homeopatia este o disciplină pur medicală, deşi „forţa vindecătoare” este considerată de natură divină. În multe scrieri homeopatice o să găsiţi invocat numele lui Dumnezeu, dar, fiind o disciplină ştiinţifică, nu are o legătură directă.

Reporter:

Până acum aţi spus că în homeopatie vindecarea nu este produsă de nimic fizic sau din lumea aceasta, ci de o forţă divină. Acum spuneţi că, de fapt, homeopatia este o disciplină pur medicală, fără nici o legătură cu vreo forţă sau entitate din afara celor cunoscute. Este o contradicţie între afirmaţiile dumneavoastră.

Reporter:

Biblia Îl defineşte pe Dumnezeu ca fiind o Persoană, cu care se poate comunica în mod direct. Omul poate aduce laude sau cereri înaintea lui Dumnezeu, poate să stea de vorbă cu Dumnezeu, iar Dumnezeu îi răspunde în mod     direct, prin Duhul Sfânt.

Şi Maria Morariu L-a căutat cu ardoare pe Dumnezeu şi această relaţie personală cu El. Chiar dacă era sinceră în căutările ei, ea a căutat această cunoaştere şi comunicare într-un loc greşit.

Maria Morariu:

La un moment dat a existat o invazie de literatură şi de persoane care se ocupau cu tot soiul de tehnici de percepere a acestui „suprasensibil”, a „metafizicului”.

Una dintre aceste tehnici era radiestezia. Am zis: „Doamne, vreau să văd, vreau să încerc, ce-i asta, cum e, ajung la Tine, ce fac, cum se întâmplă?”.

Am mers la acele cursuri şi, dacă e să o luăm de la început, ceea ce se numeşte intuiţie sau glasul inimii – instinctul – am simţit o barieră, o reţinere în clipa în care l-am cunoscut pe acel om.

Dar el prezenta nişte informaţii destul de logice şi documentate. Faptul că există spiritul, există sufletul, nu putem nega – percepţiile acestea la avem cu toţii în noi – dar modul în care intrăm în comunicare, pe care acest om îl prezenta, folosind acea bară metalică numită „ansă”, mi se părea suspect.

Prin aceste cursuri, prezentate cu o „ansă”, cu un „raportor”, cu tot felul de grafice şi scheme, puteai să evaluezi în funcţie de cum se mişca ansa în mâinile tale – la ce nivel sub pământ se află izvoare sau metale rare sau ce anume doreai să cauţi.

La un moment dat am zis: „Ceva nu este în ordine cu tehnica aceasta, ceva nu este în ordine aici”. Simţeam că ceva nu este în ordine, că nu este, de fapt, ceea ce eu doream să caut.

Şi faptul că informaţiile prezentate la acele cursuri erau amestecate – cursurile începeau cu o rugăciune – şi erau prezentate multe citate din Biblie, toate acestea erau folosite de acel om tocmai pentru a învinge orice reticenţă din partea unor persoane care erau credincioase şi care căutau, în mod sincer, comunicarea cu Dumnezeu.

Dar, la un moment dat, intuiţia mea a fost mai puternică decât nevoia de a şti şi de a cunoaşte, şi am simţit că orgoliul şi mândria, toate aceste lucruri bine mascate în acea persoană şi în altele din anturajul său, nu puteau fi de la Dumnezeu.

Deci o persoană care este un maestru şi care trebuie să ne înveţe pe noi, dar care are asemenea „tare” de caracter, nu poate să fie după voia lui Dumnezeu.

Reporter:

Cum circulă „energiile universului” prin om sau cum s-ar putea creiona aceste energii, conform definiţiilor din acupunctură?

Ce sunt aceste „energii” – un flux de particule, o reverberaţie de unde, un flux de spirite?

Dr. 3, acupunctor:

Energia este o undă cuantică, o vibraţie. Vă dau un exemplu: la baza gâtului se găsesc o serie de puncte care fac un cerc la nivelul bazei gâtului, care se numesc în acupunctură „ferestrele cerului”.

Aceste „ferestre ale cerului” pot să fie uneori obstruate, blocate. Atunci individul are fie o durere de cap imensă, pentru că energia care urcă nu mai coboară şi parcă se umflă ca un balon în care sufli, fie are senzaţia de ameţeală, de cap gol, palid, semn că energia nu urcă prin aceste ferestre, nu poate să urce prin „ferestrele cerului”, care sunt o barieră.

Dar această barieră este selectivă, desigur, şi lasă să treacă ceea ce trebuie şi când trebuie, şi nu lasă să treacă atunci când nu trebuie să lase.

Deci faptul că există o energie care circulă, este foarte clar. În clipa în care ai dat drumul la „robinetul” reprezentat de „ferestrele cerului”, în câteva secunde individul zice: „Îmi este mult mai uşor capul, mult mai uşor”.

Este clar că nu poate fi vorba decât de o energie care nu poate fi cuantificabilă niciodată.

Reporter:

Cum se integrează omul în univers?

Dr. 3, acupunctor:

În medicina chinezească nici nu se concepe altfel această idee decât de integrare a omului în univers, considerând fiecare părticică a lui ca fiind împărţită în 3 părţi: cer, om, pământ.

De exemplu, capul este împărţit în 3 părţi – zona calotei craniene este cerul, zona masivului facial este omul şi zona mandibulară este pământul. La torace, zona superioară este cer, zona mijlocie este om şi zona inferioară este pământ.

Dacă este să considerăm întregul organism, atunci capul este cerul, trunchiul este omul şi picioarele sunt pământul. Deci nu există în filozofia chinezească o altfel de gândire decât de integrare pură şi absolut completă a omului în univers.

Reporter:

Romulus, tu ai cochetat o vreme cu practici de natură ocultă. Se crede că există, totuşi, cazuri de vindecare.

Pendulul dă uneori răspunsuri corecte la anumite întrebări, chiar legate de diagnosticul unor boli. Cel care practică metoda respectivă poate întreba pendulul despre anumite boli.

Dincolo de minciuna care spune că „cel care vindecă are dreptate”, crezi că ar fi indicat pentru un creştin să nu apeleze sub nici o formă la astfel de practici, chiar dacă i-ar aduce vindecare?

Romulus Câmpan:

Răspunsul este: un creştin să  NU  apeleze sub nici o formă şi pentru nici un motiv la serviciile oricât de credibile ale unui individ sau ale unei individe care, chiar dacă încearcă să se apere cu Numele lui Dumnezeu, de fapt, ei lucrează cu forţe demonice, oculte.

Deci să nu aibă nimic de-a face un creştin cu aşa ceva, pentru că astfel calcă pe un tărâm interzis şi va trebui să suporte consecinţele.

Nu are ce să caute un creştin la aşa ceva, deoarece Scriptura spune în mod clar că nu are ce să caute omul la alţi dumnezei.

Reporter:

În cazul ceaiurilor din plante, efectul este explicabil pe baza substanţelor chimice conţinute de acele plante.

Însă în remediile homeopatice cu diluţii mari nu mai există nici o moleculă de substanţă activă, atunci când diluarea (potenţarea sau diluţia) substanţei de bază trece de D24, respectiv de Numărul lui Avogadro, care este 6×10 la puterea 23. Rămâne doar „potenţarea” de natură spirituală, aşa cum o definesc homeopaţii.

Pacientă 1, homeopatie:

Da, aşa este. Este doar informaţia în legătură cu ceea ce provoacă acel remediu în organism.

Reporter:

Cei care prescriu aceste remedii cu diluţii mari, în care rămâne doar potenţarea de natură spirituală, ce explicaţii oferă, ce energie spirituală există în acel remediu homeopatic?

Pacientă 1, homeopatie:

Este exclus să nu observi că există o forţă mai puternică şi mai mare decât forţa omenească în aceste remedii.

Eu de 20 de ani n-am mai luat nici măcar o aspirină, datorită tratamentului homeopatic, iar pe copiii mei la fel i-am tratat – homeopatic. Mi se pare o metodă extraordinar de eficace.

Prof. dr. Iosif Ţon:

Din experienţa pe care am avut-o eu până acum cu bioenergia şi cu alte practici, am văzut că fraţii noştri  N-AU  DISCERNĂMÂNT  şi fără să-şi dea seama, zic:

            „Dacă aici se vorbeşte de Dumnezeu, mă duc şi eu, că doar toţi vorbesc despre Dumnezeu”.

Dar ei nu văd că, fiind absent Domnul Isus Cristos de acolo, dumnezeul despre care vorbesc acei oameni nu este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul adevărat, ci este „dumnezeul veacului acestuia”.

Uitaţi-vă în Biblie, la 2 Corinteni capitolul 4, versetul 4, unde spune că „dumnezeul veacului acestuia” le-a orbit mintea necredincioasă, „ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu”.

Când nu-L mai vezi pe Domnul Isus Cristos şi în El toată gloria lui Dumnezeu, atunci ţie dumnezeul veacului acestuia ţi-a orbit ochii.

Reporter:

Ce sugestie aveţi pentru cititorii care nu sunt prea familiarizaţi cu noţiunile teologice sau cu cele de medicină alternativă?

Prof. dr. Iosif Ţon:

În primul rând, împacă-te clar cu Dumnezeu, prin Domnul Isus Cristos. Cere-I Domnului Isus să vină necondiţionat în viaţa ta. Lasă-L pe El să spele tot ce-i rău acolo şi să schimbe tot ce nu-I place Lui în tine. Să scoată afară tot ce e rău acolo.

Cere-I să rupă orice legătură dintre tine şi duhurile rele. Pentru că prin păcatele tale, prin viaţa ta, tu automat ai dat autoritate celui rău asupra vieţii tale.

Când Îl chemi pe Domnul Isus în viaţa ta, Îl chemi să te spele de păcate, să rupă legăturile care există între tine şi cel rău, şi Îl chemi să Se instaleze El ca Domn în viaţa ta.

El aduce Duhul Sfânt acolo şi te naşte din Dumnezeu.

În momentul în care te-ai născut din Dumnezeu, tu Îi poţi spune: „Tată”, şi

            „Tată, în Numele Domnului Isus

              şi prin puterea Duhului Sfânt,

                        dacă Tu vrei să mă vindeci,

                        Tu mă vindeci.

              Dar, dacă Tu vrei să mă duc  ACASĂ,

              atunci bucuria mea e mai mare

              să mă duc  ACASĂ  la Domnul”.      

Aşa cum spune Apostolul Pavel, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8:

            „Da, suntem plini de încredere

              şi ne place mult mai mult

                        să părăsim trupul acesta,

                        ca să fim  ACASĂ  la Domnul”.

Copiii lui Dumnezeu nu se tem să moară, pentru că ei nu mor, ci ei merg  ACASĂ  la Domnul. Pentru ei nu există disperare: „Vai de mine, mor”. Pentru ei este bucuria de a merge  ACASĂ.

Când Domnul a îngăduit să am cancer, în urmă cu câţiva ani, eu am zis: „Poate asta-i calea, poate acum mă cheamă Domnul  ACASĂ. Dar Domnul mi-a spus: „Nu. Mai stai acolo”. Însă eu eram fericit că mă duc la Domnul.

Reporter:

Ne întoarcem la radiestezie. Pentru practicarea radiesteziei este nevoie de o pregătire prealabilă?

Radiestezist şi inforenergetician:

Practicarea acestor tehnici fără o pregătire minimă necesară nu este benefică sau poate duce chiar la înrăutăţirea situaţiei. În literatura de specialitate au fost semnalate şi cazuri în care terapeutul neinstruit a preluat afecţiunile bolnavului.

În afară de aceasta, ca în orice domeniu, au apărut falşi tămăduitori, care nu realizează nici un tratament şi care urmăresc obţinerea de câştiguri simulând o astfel de activitate, profitând de disperarea bolnavilor sau de naivitatea lor.

Reporter:

Pe baza convingerilor de natură creştină, familia Tiriteu a renunţat să o mai trateze homeopatic pe fetiţa lor, de teama implicaţiilor spirituale negative asupra fetiţei.

Ce le-aţi recomanda celor care poate nu mai găsesc soluţii în medicina clasică şi atunci apelează la medicina alternativă, la metode homeopate, în cazul dumneavoastră?

Daniel Tiriteu:

Le recomand ceea ce ne recomandă şi Apostolul Pavel: „Cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun”.

Reporter:

În afară de alte implicaţii, remediile homeopatice pot avea şi un efect placebo?

Dr. 2, homeopat:

Efectul placebo există la orice prescriere de medicamente. Dar, pacienţii mei sunt pacienţi care au mers 10 ani de zile la alţi medici. În 10 ani de zile, nici un medic   n-a fost în stare să le dea un placebo care să-i vindece, şi vin fix la homeopat, care le dă un placebo cu care să se vindece?

Cu această situaţie mă întâlnesc zilnic. Pacienţii mei sunt de obicei pacienţi care au fost aruncaţi la coşul de gunoi al alopatiei (medicinei clasice). Nu neapărat pentru că au fost foarte grav, ci pentru că nu li s-a dat de cap.

Aceştia au avut prilej să ia placebo timp de 10 ani de alopatie, şi medicamente foarte scumpe. Pe când aici, cu câteva biluţe, se vindecă sau se fac foarte bine. Deci în nici un caz nu este vorba de un placebo.

Cum funcţionează? Vindecarea este un mister. Eu respect „forţa vindecătoare” şi mi-e de ajuns că funcţionează, iar treaba mea nu este să gândesc aşa.

Eu ştiu care sunt principiile pe care trebuie să le respect cu stricteţe pentru a prescrie corect homeopatic.

Reporter:

Care sunt, totuşi, posibilităţile prin care poate interveni vindecarea?

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Există mai multe posibilităţi prin care poate interveni vindecarea. În primul rând trebuie să menţionăm că bolile care se vindecă prin aceste metode sunt de natură funcţională, adică nu de natură organică. Cu alte cuvinte se vindecă în special dureri reumatice, dureri de cap etc.

Una dintre explicaţiile posibile este efectul placebo. Efectul placebo operează prin administrarea unui remediu care n-are absolut nici un efect de natură organică, deci nu poate vindeca o boală prin capacităţile sale biochimice, ci induce pacientului o stare de încredere în acel preparat. Această stare de confort interior, de acceptare a remediului, declanşează în organismul său anumite mecanisme necunoscute încă ştiinţei, care duc la vindecare.

Este bine cunoscut cazul producerii endorfinelor prin anumite preparate de tip placebo. Endorfinele sunt nişte substanţe secretate de organismul uman, care funcţionează precum morfina, deci reduc durerea.

Probabil că în cazul acupuncturii efectul de eliberare a endorfinelor este mai puternic.

Reporter:

În ce constă tratamentul prin homeopatie?

Dr. 1, homeopat:

Ca remediu homeopat, în proporţie de 80% el provine din regnul vegetal – extrase de plante. Cealaltă proporţie de 20% o reprezintă minerale, săruri naturale sau chiar veninuri de şerpi sau de paianjeni foarte rari. Pentru că la diluţii foarte înalte, acolo unde nu mai există Numărul lui Avogadro, există foarte multă energie.

Ca să fiu pe înţelesul tuturor – dacă în urmă cu 20 de ani cineva ar fi venit şi ne-ar fi prezentat un CD şi ne-ar fi spus: „Aici am o bibliotecă întreagă, am 60.000 de pagini”, probabil, cu inocenţa sau ignoranţa care ne caracteriza pe mulţi dintre noi la vremea aceea, i-am fi spus: „Cum să fie aici 60.000 de pagini?”.

Extrapolând, ceva asemănător se întâmplă în remediul homeopat.

Reporter:

Cum a evoluat starea dumneavoastră spirituală după începerea tratamentelor homeopatice?

Pacientă 1, homeopatie:

Primul avantaj al tratamentului homeopatic a fost că am început să fiu mult mai atentă asupra modului de funcţionare a organismului meu. Discuţia cu medicul homeopat este foarte largă – el te întreabă cum dormi noaptea, care este starea ta sufletească, starea mentală.

Deci te întreabă foarte multe lucruri care aparent n-au nici o legătură cu suferinţa respectivă. Atunci am început să mă cunosc mai bine, să mă introspectez şi să văd exact cum funcţionează organismul meu.

Reporter:

Cum funcţionează principiul diluţiei?

Pacientă 1, homeopatie:

Este o întrebare foarte bună, pentru că nu se ştie exact cum funcţionează J. George Vitulkas, un inginer grec, are o teorie care spune că aceste diluţii acţionează asupra organelor bolnave, intrând în rezonanţă.

Organul bolnav emite nişte unde care sunt de o anumită frecvenţă, şi remediile respective, care sunt de o anumită diluţie, pot să intre în rezonanţă cu organul respectiv pe baza acestor unde sau radiaţii, nu ştiu cum să le spun.

Deci el a emis această teorie, care – din păcate –  N-A  PUTUT  FI  VERIFICATĂ.

Reporter:

Căutăm să înţelegem ce-i determină pe oameni să creadă teorii speculative, doar emise, DAR  NEDEMONSTRATE  şi neverificate.

Sunt doar nişte enunţuri care se dovedesc a fi aberaţii şi care nu au nici un fel de suport în practică, ci singurul lor merit este că au fost emise aiurea, de mintea cuiva, cândva.

Ce-i determină pe unii să creadă aceste lucruri, chiar dacă recunosc că nu sunt verificate şi nici demonstrate?

Mai mult decât atât, în spatele unora dintre aceste tehnici stau practici discutabile, de natură ocultă. Este îndreptăţită dorinţa omului de a se vindeca cu orice preţ?

Prof. dr. Iosif Ţon:

Nu căuta vindecare cu orice preţ. „Preţul” este prea scump. Preferă să te încrezi în Dumnezeu şi să spui:

            „Eu am pus boala aceasta

              în mâna lui Dumnezeu.

              Ne-am rugat pentru copilul acesta,

              ne-am rugat pentru bolnavul acesta.                        

                        Dacă Dumnezeu vrea să-l vindece,

                        este bine, dacă nu,

                        atunci acceptăm voia lui Dumnezeu,

                        că el pleacă  ACASĂ.

Aceasta ar trebui să fie atitudinea unui credincios.

Să mergem acum la principiul biblic. În 1 Ioan, capitolul 4, apostolul Ioan dă nişte jaloane, cum să cunoască oamenii dacă un duh este de la Dumnezeu sau nu.

În acea vreme gnosticii credeau că poţi să intri în legătură cu lumea spiritelor, că sunt 9 categorii de spirite şi că te duci de la cele de mai jos până la cele de mai sus.

Pentru ei Domnul Isus nu era decât al 9-lea cerc de spirite. Trebuia să ştii parola ca să treci de la un spirit la altul.

Toată această teorie este acum convertită în teosofie, iar teosofia nu este altceva decât o actualizare a gnosticismului din vremea aceea.

Ţineţi cont că antropozofia lui Rudolf Steiner este doar o formă modernă de gnosticism.

Apostolul Ioan a văzut că aceşti gnostici nu credeau că Domnul Isus a venit pe pământ ca om şi că s-a întrupat aici. De aceea el le-a dat o cheie:

                          Fiţi atenţi !

                          Dacă cineva vine la voi

                          şi nu mărturiseşte

                                    că Domnul Isus este Dumnezeu

                                    venit în trup la noi,

                                    acela nu este de la Dumnezeu.

Cheia pe care ne-o dă Ioan acolo este atitudinea oamenilor acestora faţă de Domnul Isus.

Degeaba vorbesc ei despre Dumnezeu. Dacă ei     nu-L au pe Domnul Isus în centru, dacă ei nu mărturisesc: „L-am primit pe Domnul Isus în viaţa mea şi relaţia cu Dumnezeu o am prin Domnul Isus”, dacă el nu-ţi spune clar că Domnul Isus este Domnul vieţii lui şi că tot ce face el este sub autoritatea Domnului Isus şi că el trăieşte după învăţătura Domnului Isus, aşa cum este spusă în Evanghelii, omul acela chiar dacă vorbeşte despre Dumnezeu,  NU-I  DE  LA  DUMNEZEUL  CEL  ADEVĂRAT.

El vine de la dumnezeul înşelăciunii, dumnezeul veacului acestuia, care orbeşte minţile oamenilor ca să nu vadă frumuseţea Domnului Isus.

Domnul Isus trebuie să fie centrul vieţii fiecăruia dintre noi. Tehnica în sine mă leagă de spiritele care au inventat-o şi care au introdus-o.

Aşa că mare atenţie pentru cei care cred că pot să preia  DOAR  tehnicile, dar fără să aibă nici o legătură cu spiritele care au inventat acele tehnici.

Homeopatie, acupunctură, bioenergie, radiestezie,                                                  cristaloterapie, etc.

Partea a 4-a

Reporter:

În cazul în care cineva are un copil sau alt membru al familiei foarte grav bolnav, iar medicina clasică nu mai are nici o soluţie, este bine să apeleze la medicina alternativă?

Prof. dr. Iosif Ţon:

În primul rând trebuie să ştim că valoarea terapeutică a acestor tratamente este extrem de limitată. Şi pentru că sunt foarte rare cazurile în care ajută, se presupune că ajutorul este pe bază psihologică, efectul placebo sau să zicem o minune, dar o minune produsă de spiritele rele.

Când eu accept tratamentul acesta, eu accept să pactizez cu spiritele rele. Mă interesează atât de puternic vindecarea încât zic:

            „Plătesc orice,

              oricât mă costă, chiar şi viaţa mea veşnică,

              doar să mă vindec sau să mi se vindece copilul”.

Merită? Merită să-mi pierd sufletul ca să-i dau câţiva ani de viaţă în plus acelui copil, în loc să-I zic lui Dumnezeu:

            „Tată, dacă Tu vrei să-mi iei copilul acesta,

              Tu ştii, Tu l-ai făcut.

              El este gata pentru a veni la Tine.

                        Şi dacă Tu mi l-ai dat numai pentru atâţia

                        ani, eu accept că numai pentru atât mi

                        l-ai dat şi Ţi-L dau înapoi.

                        Este al Tău. Eu nu mă opun

                        să mi-l iei, pactizând cu duhurile rele”.

Pentru că nu mă implic doar pe mine cu duhurile rele, dar îl pun şi pe copilul acela sub robia acelor duhuri rele. Ne  salvăm  trupurile,  ca  să  ne  pierdem  sufletele?

Reporter:

Să revenim acum la acupunctură.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Acupunctura derivă dintr-o străveche religie chineză, adică din Taoism, care spune că adevărul ultim al lumii noastre este Tao, sau „Eterna cale a Universului”.

Toate lucrurile îşi găsesc rădăcina în acest Tao, care este un principiu impersonal, care a creat lumea sau, mai bine zis, a „manifestat” lumea, inclusiv pe noi, oamenii. Iar legătura între acest adevăr ultim, Tao, şi fiinţa umană este realizată printr-o energie Chi, care permează corpul nostru prin 12 canale spirituale principale numite „meridiane”.

Se spune că omul este o reflectare a cerului, deci lucrurile de jos sunt o imagine a lucrurilor de sus, conform proverbului: „Cum este sus, aşa este şi jos”.

Trecând acum la domeniul medicinei alternative, se spune că în momentul în care fluxul energetic prin organismul nostru se blochează sau suferă o anormalitate, un dezechilibru, atunci şi organismul fizic suferă, pentru că între corpul energetic şi cel fizic există o strânsă interdependenţă.

Iar ce se realizează cu tehnica acelor este intervenţia în locul unde s-a produs dezechilibrul şi redistribuirea energiei.

Ar fi mai multe de spus aici despre diagnostic, care nu se punea conform medicinei clasice, ci se punea pe căile străvechi chinezeşti – pe baza observării ochilor, a limbii, pe baza luării pulsurilor – cele 12 pulsuri corespunzătoare fiecare câte unui organ vital şi aşa mai departe.

Astăzi nu se mai folosesc aceste metode de diagnostic, ci se vine direct cu diagnosticul de la medicul alopat şi se urmează tratamentul cu ace.

Reporter:

Ce reprezintă variaţia energiei Yin şi Yang?

Dr. 3, acupunctor:

Energia Yin şi Yang este o energie permanentă în organism şi care trebuie să fie în echilibru.

În zori, când începe să se crape de ziuă, este momentul în care Yang-ul intră în Yin, pentru că miezul nopţii – ora 24:00 – este momentul de Yin maxim, după care ziua, lumina, începe să intre în întunerec.

Reporter:

Dar orele sunt diferite în zone diferite ale globului şi sunt legate de soare şi de rotirea pământului în jurul soarelui şi în jurul propriei axe. Într-o zonă de pe glob este ora 24:00, dar în altă zonă este ora 15:00 după masa. Orele nu sunt aceleaşi pe întreg pământul !

Aşadar, aceste energii nu sunt identice în acelaşi moment pe toată planeta, ci au legătură cu soarele şi cu rotirea pământului?

Dr. 3, acupunctor:

Sigur, pentru că însăşi noţiunea de Yang implică întâi şi întâi lumină, soare, căldură. Noţiunea de Yin înseamnă întunerec, rece, stagnare.

Reporter:

De unde provine această energie, ce legătură este între această energie şi Dumnezeu?

Dr. 3, acupunctor:

Această energie este „suflul vital” – şi noi, creştinii, considerăm că existăm datorită acestui „suflu vital”, dumnezeiesc – această energie reprezintă practic puterea individului, aşa cum i-o dă dumnezeu.

Omul este integrat între cele 2 mari puteri, cele 2 energii: energia celestă şi energia terestră.

LIPSA  DE  COMUNICARE  (ARMONIZARE) CU  UNA  DINTRE  ENERGII,  DUCE  LA  PROBLEME  GRAVE.

Reporter:

Se pare că tocmai aici este problema acupuncturii şi nu doar a acupuncturii. Şi anume faptul că se pretinde o armonizare sau o comunicare echilibrată cu cele 2 energii – celestă şi terestră.

Analizând lucrurile din punct de vedere biblic, Dumnezeu spune că urăşte o inimă împărţită. Altfel spus, privind lucrurile din perspectivă creştină, nu putem spune că omul ar trebui să se armonizeze sau să comunice echilibrat şi cu diavolul şi cu Dumnezeu.

Asta ar însemna că-şi bate joc şi de unul şi de celălalt. Dumnezeu numeşte aşa ceva pur şi simplu „curvie spirituală”.

Revenind la acupunctură, Yin şi Yang nu corespund lui Dumnezeu şi diavolului, ci sunt considerate 2 energii sau 2 principii impersonale. Însă trebuie să vedem paralela între aceste principii de bază al filozofiei chinezeşti, care sunt implicit şi suportul acupuncturii – şi care spun că în „rău” există şi puţin „bine”, iar în „bine” există şi puţin „rău” – şi adevărul biblic. Ideea aceasta nu are nimic de-a face cu învăţătura Bibliei, ci este opusă creştinismului.

În Dumnezeu NU există şi puţin diavol, iar în diavol NU există şi puţin Dumnezeu.

Aceasta  este  o  aberaţie !

Dumnezeu şi diavolul sunt complet separaţi şi nu au absolut nimic de-a face unul cu celălalt, doar că la sfârşit Dumnezeu îl va arunca pe diavol, pe îngerii lui şi pe oamenii care au slujit diavolului în chinul cel veşnic.

Să trecem acum la un alt domeniu al medicinei alternative: reflexoterapia sau presopunctura.

Doamna 5 – Terapeut pe bază de reflexoterapie şi presopunctură:

Dumnezeu a creat omul cu reflexele în talpă. Toate terminaţiile nervoase din corp sunt în punctele de reflex din talpă. Fiecare organ, până şi pleoapele, separat, au         corespondent în talpă.

Am înţeles de ce trebuie să umble omul desculţ: ca să apese punctele de reflex, să se trateze fără să ştie, pentru că zilnic trebuie să se trateze, deoarece reflexele se moleşesc. Dacă nu le agiţi în fiecare zi, nu te ajută.

Pentru că nu umblăm desculţi, trebuie să masăm cu mâna punctele din talpă, ca să fim sănătoşi.

Este importantă şi apăsarea, pentru că aşa este creat omul, dar trebuie să ai şi încredere în Dumnezeu.

Reporter:

Care sunt principiile reflexologiei (reflexoterapiei)?

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Reflexologia seamănă întru câtva cu acupunctura, în sensul că acceptă existenţa unor canale energetice în trupul nostru fizic, însă deosebirea este că aceste canale energetice ale fiecărui organ îşi găsesc corespondentul în talpa piciorului, iar blocajele energetice se întâlnesc în talpa piciorului şi în câteva puncte apropiate tălpii piciorului.

Intervenţia se realizează nu prin ace, ci prin masaj, masaj care se face fie cu degetul, fie cu un instrument.

Despre rolul masajului am întâlnit 2 puncte de vedere: fie se redistribuie energia prin canalele acestea energetice, fie se elimină nişte blocaje de natură materială, în sensul că toxinele se acumulează în talpa piciorului şi blochează funcţionarea normală a organelor, iar atunci masajul face ca aceste toxine să fie reintroduse în circuitul sanguin şi eliminate prin rinichi.

Reporter:

Există mai multe grade de specializare în practicile alternative?

Radiestezist şi inforenergetician:

Există mai multe trepte de perfecţiune, din care amintim prima treaptă: este gestul de punere a palmei pe locul dureros al copilului mic care plânge, de către mama lui. Urmează liniştirea copilului.

Apoi, în cazul durerii adulţilor, prinderea în palme a locului dureros, după care urmează aceeaşi liniştire.

Treptele următoare sunt metoda Reiki, prin punerea palmelor în locuri bine stabilite, în funcţie de afecţiune, apoi bioterapia prin apropierea palmelor de zonele afectate.

Urmează radiestezia, cu determinări mai precise şi proceduri unde intervine puterea gândului, şi în sfârşit inforenergetica cu care se ajunge la performanţe remarcabile, ultimele 2 apelând şi la „banca de date universală”.

În acest caz, tratamentul se poate efectua pe al 3-lea corp, cel noesic.

Reporter:

Cum trebuie privite aceste teorii care afirmă că omul ar avea mai multe corpuri?

Prof. dr. Iosif Ţon:

Ideea lor de bază este că la Dumnezeu intri urcând din treaptă de spirite în treaptă de spirite, până ajungi la Dumnezeu. Domnul Isus – spun ei – nu este altceva decât o treaptă în această ascensiune către Dumnezeu.

Izvorul acelor energii este diavolul şi îngerii lui.

Reporter:

Familia Tiriteu a renunţat la tratamentul homeopatic pentru fetiţa lor, de teama unei posedări demonice ulterioare, datorată acestor remedii.

Când aţi întrerupt tratamentul cu aceste remedii homeopatice, bubiţele de pe piele au reapărut în continuare sau au dispărut?

Daniel Tiriteu:

Nici în timpul tratamentului nu au dispărut complet, ci a fost doar o uşoară ameliorare. După încetarea tratamentului, simptomele au revenit la forma iniţială, ca înaintea începerii tratamentului homeopatic.

Reporter:

V-au ajutat remediile respective?

Daniel Tiriteu:

Da şi nu, în sensul că îi apărea alergia şi după ce lua remediile respective, dar parcă nu mai ţinea aşa de mult ca înainte. Apoi în timpul zilei nu mai apărea aşa de des cum apărea înainte. Dar nu a dispărut complet.

Reporter:

Există cumva şi efectul placebo în tratamentele homeopatice?

Dr. 1, homeopat:

Atunci când vorbim despre om, putem crede că este placebo. Dar ceea ce foarte puţini ştiu este că homeopatia are excelente aplicabilităţi în medicina veterinară, unde biata fiinţă nu are această noţiune, şi în agronomie.

Vă dau câteva exemple. Am avut ca pacient un căluţ de la herghelie, care, sărăcuţul de el, era ruşinea hergheliei. Însă după un tratament homeopat a ajuns vedetă şi a fost prezentat la televiziune – Harem parcă era numele lui.

Am dat remedii homeopate pisicilor, am dat remedii găinilor şi s-au vindecat.

Pacientă 1, homeopatie:

Niciodată remediile homeopatice nu fac rău. De exemplu, nu poţi să iei un remediu homeopatic ca să elimini o sarcină. Dimpotrivă, mai multe remedii homeopatice ajută femeile să ţină sarcina.

Eu însămi l-am ţinut pe al doilea copil cu „sepia”, care este un remediu homeopatic. În momentul în care medicii care practicau medicina clasică mi-au spus că nu voi mai putea ţine copilul decât dacă voi sta nemişcată în pat timp de 3 luni, atunci am luat „sepia” şi cu „sepia” am ţinut copilul până la 9 luni şi a ieşit un copil minunat.

Vreau să vă mai spun un lucru: copilul meu cel mic a fost tratat exclusiv homeopatic. Atunci când l-am născut ştiam deja despre homeopatie. El niciodată nu a luat nici măcar un antibiotic sau o aspirină. Copilul acesta nu are o carie – are 15 ani şi până acum are toţi dinţii aşa cum i i-a dat Dumnezeu – sănătoşi şi frumoşi.

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

De multe ori am fost confruntată cu situaţii în care eu nu am avut soluţii, iar colegii mei care practică medicina homeopată au avut soluţii. Cu smerenie şi cu realism a trebuit să recunosc că lucrurile pe care ei le-au făcut au avut efect.

În acelaşi timp au fost şi situaţii aproape dezastruoase, în care eu, ca medic pediatru, a trebuit să trag de un copil şi să-l scot dintr-o situaţie în care l-a adus colegul meu, care i-a aplicat remedii homeopatice pentru o criză de astm sau pentru o otită supurată sau pentru un sindrom convulsiv, căruia îi scosese medicaţia.

Aş pleca de la un caz clasic pe care l-am avut. O colegă foarte bine informată, dar cu probleme de sănătate personală, a apelat la serviciile unui coleg endocrinolog şi ale unui coleg ginecolog pentru hemoragii recurente şi greu de controlat pe cale medicamentoasă. Colegul ginecolog i-a recomandat un medic homeopat.

Am analizat împreună posibilitatea să apeleze sau nu. Eu mi-am exprimat rezerva, dar, de fapt, colega mea era cea care avea hemoragii, colega mea era cea care se anemia, colega mea era cea care făcea hipotensiune până la colaps. În esenţă, remediile homeopatice au ajutat-o.

Pe de altă parte, în timp, când ea a analizat toată situaţia, a ajuns la ceea ce acum aş îndrăzni să spun că se scrie în literatura de specialitate. Atunci când încercăm să facem un scrutin de ordin ştiinţific, să vedem ce stă în spatele unor tehnici de ordin alternativ, sau care sunt evidenţele în plan ştiinţific – ele sunt foarte sărace.

Colega mea, care a fost ea însăşi în situaţia respectivă – bineînţeles că a fost foarte încântată de consultaţia pe care i-a oferit-o colegul meu homeopat şi care a durat 1 oră, a fost foarte încântată de abordarea complexă, mai puţin lapidară decât cea pe care i-a făcut-o ginecologul, dar în esenţă ea a recunoscut că efectele au fost pe toate dimensiunile personalităţii ei, şi probabil efectul a fost de tip placebo – să mă ierte homeopaţii.

O altă colegă, însărcinată fiind în luna a 3-a, când nu se administrează medicaţie, a făcut o criză de lumbago acută şi foarte dureroasă, care a chinuit-o timp de o lună. Specialiştii n-au putut să-i administreze nici un analgezic serios şi, de fapt, cam ce i s-a administrat n-a funcţionat, iar singurele remedii care au funcţionat au fost cele homeopatice. Dar după 2 luni a pierdut sarcina.

Acum, dacă eu sunt un medic creştin foarte reducţionist, pot să spun: „Bineînţeles, dacă a făcut terapie alternativă şi a luat remedii homeopatice, era evident că o să piardă sarcina”. Dar, să fim serioşi. Sarcina a putut să o piardă şi din alte motive, deşi nu putem ignora faptul că probabil a putut-o pierde şi din cauza remediilor homeopatice.

Romulus Câmpan:

Multe dintre problemele psihologice emoţionale se pot rezolva medicamentos, pentru că sunt dezechilibre de multe ori hormonale, dezechilibre vitaminoase, anumite substanţe chimice lipsă sau în surplus în organismul respectiv, şi acestea se pot rezolva medicamentos.

Însă sunt şi din acelea de natură spirituală. Păcatul care afectează viaţa omului duce la angoasă, la isterie şi la frustrări, dacă nu rezolvi vina care te apasă.

Te poţi duce liniştit la cineva să-ţi „scoată argintul viu”, dar ceea ce o să-ţi scoată vor fi doar „arginţii” din buzunar… O să-ţi scoată încrederea în Dumnezeu şi o să-ţi arunce pe masă nişte argint viu şi o să-ţi spună că l-a scos de la tine, dar, de fapt, te adânceşte în întunerec şi în prostie şi te îndepărtează de Dumnezeu.

Mă miră naivitatea unor oameni serioşi care apelează la aşa ceva.

Reporter:

Există şi practicieni creştini?

Prof. dr. Iosif Ţon:

Există practicieni creştini, credincioşi, care fac acupunctură, bioenergie, reflexologie, radiestezie, cristaloterapie, homeopatie şi altele asemănătoare. Ei spun:

            „Eu am eliminat toate legăturile cu lumea

              spiritelor, eu păstrez doar tehnica.

              Aşa că eu nu mă mai implic în lumea spiritelor.

                        Eu pot să o practic ca pe o tehnică pură.

                        Tehnica dă roade

                        şi eu o practic ca pe o tehnică pură”.

Ce să le spunem în primul rând acestor oameni şi apoi celor care se duc la ei?

Să luăm de exemplu Yoga. Yoga aparţine hinduismului. Hinduismul susţine că persoana ca atare este răul din lume. Scopul hinduismului este:

– anihilarea persoanei

                                    – stingerea persoanei

                                    – contopirea ei cu neantul

Yoga este tehnica stingerii. Yoga te învaţă în primul rând cum să-ţi stăpâneşti mintea, cum să-ţi concentrezi gândirea la un singur punct. Până aici ai impresia că Yoga te învaţă cum să meditezi, te învaţă cum să-ţi stăpâneşti gândurile, cum să te controlezi. În acest fel, yoga te face mai puternic, te face un om mai adevărat, te împlineşte.

DAR !!  Oamenii aceştia nu văd că scopul tehnicilor ăstora este să te înveţe în final cum să-ţi blochezi mintea, cum să-ţi anihilezi persoana, ca în felul acesta să încetezi să mai exişti, să te contopeşti cu Nirvana. Este o tehnică drăcească şi care doreşte anihilarea persoanei.

Dumnezeu ne-a creat ca persoane, Dumnezeu vrea să ne împlinească persoana. Dumnezeu a pus nişte capacităţi în noi, nişte potenţialuri, iar prin legătura noastră cu Domnul Isus şi cu Duhul Sfânt, El vrea împlinirea noastră ca persoane, care vom intra apoi în părtăşia eternă a Persoanelor din Sfânta Treime.

Noi nu suntem chemaţi să ne „stingem” personalitatea, noi suntem chemaţi să ne împlinim personalitatea, prin relaţia noastră cu Tatăl, cu Fiul şi cu Duhul Sfânt.

De exemplu, unii zic: „Noi nu luăm tot hinduismul. Luăm doar tehnica Yoga”. Dar ei nu văd că tehnica Yoga în final urmăreşte anihilarea persoanei şi personalităţii lor.

Nu poţi spune: „O practic numai până aici şi nu mă duc mai departe”, deoarece, chiar dacă ei zic: „Preluăm doar tehnica” – tehnica aceea este produsul unui sistem de spirite rele.

Tehnica aceea nu poate fi neutră. Tehnica aceea a fost concepută de acei gânditori şi practicieni, cărora acele duhuri le-au inspirat acele tehnici.

Homeopatie, acupunctură, bioenergie, radiestezie,                                                  cristaloterapie, etc.

Partea a 5-a

Reporter:

În afară de metodele cunoscute, cum se mai poate interveni pentru a vindeca un bolnav?

Radiestezist şi inforenergetician:

Se mai poate interveni şi pe cale bioenergetică, acţionând asupra corpului energetic, fără atingerea corpului fizic, astfel: întâi se anihilează şi se elimină energiile negative existente, care au produs îmbolnăvirea, apoi se încarcă cu „energie benefică” zona deficitară.

Instrumentul de lucru sunt palmele bioterapeutului, care reprezintă nişte concentratoare şi radiatoare de bioenergie, prin care se realizează transferul de energie de la bioterapeut la pacient, după ce acesta în prealabil s-a încărcat cu „energie” preluată din „oceanul energetic”, prin comenzi realizate mental în stare „alfa”.

Prof. dr. Iosif Ţon:

Aceste practici sunt de origine păgână. Ele sunt un produs al unui sistem spiritual şi sunt reflectarea în practică a relaţiilor unor oameni cu lumea spiritelor. Pentru că este lumea păgână, este relaţia oamenilor cu spiritele rele.

Reporter:

Din nou despre homeopatie.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Homeopatia este o tehnică inventată în urmă cu vreo 200 de ani, de către un german pe nume Samuel Hahnemann. Este o tehnică descoperită dintr-o eroare de procedură.

Hahnemann era un medic fără succes, care într-o zi a ingerat accidental chinină – chinina tocmai începuse să fie folosită pentru a trata malaria – şi a observat că simptomele pe care le-a produs au fost tocmai simptomele produse de malarie, adică friguri, tremurături şi greţuri.

Pacientă 1, homeopatie:

De fapt, aceste remedii homeopatice trezesc forţa reactivă a organismului, capacitatea de autoapărare a organismului şi în felul acesta îndepărtează boala.

Acesta este principiul similitudinii, popular spus: „Cui pe cui se scoate”.

De exemplu, dacă eu am febră, în loc să combat febra cu antitermice, dau un remediu, de exemplu aconit, care este obţinut dintr-o plantă care întreţine febra. Îmi face o febră un pic şi mai mare, ca să pot eu lupta cu febra din organismul meu, să o elimin în mod natural.

Medicina homeopată a rămas ca acum 200 de ani – nu a evoluat aproape deloc. Aceleaşi remedii, care erau cunoscute pe vremea lui Hahnemann, se folosesc şi astăzi.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Hahnemann a început apoi să experimenteze asupra sa foarte multe substanţe extrase din plante şi materiale anorganice, făcând liste foarte lungi asupra simptomelor produse. Apoi le-a clasificat şi a început să emită principii, afirmând că anumite boli ar fi vindecate de anumite remedii.

Reporter:

Doamnă dr. Ileana Radu, aveţi patru copii. Dacă unul ar fi într-o situaţie gravă şi vi s-ar spune că singurul remediu este de natură homeopată, ce-aţi face?

Dr. Ileana Radu, medic creştin:

Copiii mei sunt mari acum. Din păcate, cu copiii mei am traversat situaţii dramatice din punct de vedere medical.

Cred că primul lucru pe care l-aş face ar fi să mă sfătuiesc cu soţul meu, apoi aş discuta inclusiv cu copilul meu lucrurile acestea.

Însă dacă aş avea aceste indicii care frizează clar ocultismul, cred că  NU  AŞ  APELA  LA  ELE.  Deoarece mi-ar fi foarte clar că aş putea obţine o vindecare într-o zonă, dar poate aş pierde iremediabil şi profund într-o altă zonă, care este viaţa noastră veşnică, de fapt, şi legătura noastră cu Dumnezeu, care ne-a făcut şi care este la urma urmei stăpânul vieţii şi Cel care ne dă sănătate şi bucurie.

Probabil că aş pune problema în termenii aceştia: ce pierd şi ce câştig?

S-ar putea să câştig ceva ce ţine de viaţa asta trecătoare, de trup, dar aş pierde ceva ce ţine de suflet, de viaţa veşnică şi de dimensiunea eternă.

Reporter:

Care este un alt principiu al homeopatiei?

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Un alt principiu este cel al diluţiei. Nu este potrivit să foloseşti remediile acestea în stare naturală, pentru că efectele ar fi prea puternice. Aşa că aceste remedii se diluează în proporţie de 1 la 10 sau 1 la 100.

Cum se face? Luând de exemplu 1 mililitru dintr-un extract de plantă – de exemplu 1 mililitru de extract de violete se diluează cu 9 mililitri de solvent – apă sau alcool – şi se obţine în felul acesta diluţia D1. „D” de la „decimal”, deci diluţia 1 la 10.

Din această soluţie obţinută se ia iarăşi 1 centimetru cub sau un mililitru, se diluează cu alţi 9 mililitri de solvent şi se obţine diluţia D2.

Apoi tot aşa până se ajunge la diluţii impresionante, până la 1000 chiar. Ceea ce ne pune pe gânduri este faptul că în urma acestor diluţii repetate, la un moment dat nu mai rămâne nici o moleculă de substanţă activă în preparatul homeopatic.

Aceasta deoarece una din legile chimiei spune că un mol de substanţă are 6 x 10 la puterea 23 molecule, aşa că dacă diluăm preparatul homeopatic undeva dincolo de diluţia D 23, în cazul solubilităţii celei mai bune, nu mai rămâne acolo nici o moleculă din substanţa iniţială.

Atunci întrebarea este: Ce rămâne în preparat şi ce produce vindecarea? Iar răspunsul este dat de următorul principiu – „principiul potenţării”.

Prin aceste diluţii se spune că preparatul homeopatic înmagazinează „energie cosmică”, iar această energie este cea care produce cu adevărat vindecarea…

Din nou ne întoarcem la un model energetic al organismului uman, care spune că dezechilibrele care produc boli în trupul fizic sunt de natură energetică, iar preparatul homeopatic vine şi suplineşte acest „gol energetic”.

Pacientă 1, homeopatie:

Sunt nişte restricţii la tratamentul homeopatic – nu ai voie să bei cafea sau ceai negru. Ceaiurile de plante medicinale sunt admise, deşi uneori şi acestea interferează cu remediile homeopate, dintre care unele sunt produse chiar din plantele respective.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Un alt principiu, care probabil este răspunzător, în parte, de efectele produse, este cel al dietei.

Pacientul supus tratamentului homeopatic trebuie să se abţină de la orice substanţe toxice, adică: alcool, cafea, ceai negru, băuturi răcoritoare etc.

Radiestezist şi inforenergetician:

Şi în acest domeniu performant există mai multe trepte de evoluţie, cu rezultate de la simplu, cum ar fi măsurarea şi influenţarea scăderii tensiunii arteriale sau ameliorarea durerilor, până la complex, ca eliminarea calculilor biliari sau renali, stoparea tumorilor şi în timp eliminarea acestora pe căi naturale.

Apoi reanimarea în cazul comelor datorate crizelor cardiace sau cerebrale, şi mai departe şi mai complexe, cum ar fi depistarea viitoarelor suferinţe sau afecţiuni ale fiinţelor vii, previziunile fiind uluitoare.

Se poate prevedea cu luni sau ani înainte apariţia cancerului, de exemplu, şi se pot lua măsuri de prevenire. Sunt posibile toate acestea, nu sunt pure fantezii sau speculaţii? Nu.

Reporter:

Ce rol are filozofia chinezească, şi în special principiul Yin şi Yang, care spune că în bine există şi puţin rău, iar în rău există şi puţin bine?

Bioenergoterapeut şi „vindecător” cu ajutorul cristalelor:

Principiul Yin şi Yang este principiul echilibrului, deci nu prea mult dintr-una, nu prea mult din cealaltă.

Yin şi Yang este masculin-feminin, pozitiv-negativ etc. Foarte multă lume vorbeşte despre energii negative. Sunt energii care sunt negative pentru o persoană, dar sunt bune pentru alta…

În cazul cristaloterapiei, cristalele se montează în jurul corpului, într-o reţea bine determinată, exact ca şi acele în acupunctură, şi acţionează asupra câmpului prin locurile unde au fost montate. Se lasă persoana împreună cu cristalele un timp determinat, pentru ca acestea să poată acţiona.

Este cunoscut faptul că cristalul de cuarţ şi alte tipuri de cristale au o acţiune energetică.

Reporter:

Revenim la radiestezie.

Radiestezist şi inforenergetician:

O fiinţă vie este constituită dintr-un corp fizic, deci carne, oase şi organe, dintr-un corp energetic, care pune în funcţiune toate componentele şi organele trupului, care se mai numeşte şi „corp vital” sau „biosic” sau „biocâmp”, şi un corp spiritual numit şi „noesic”.

Acesta din urmă primeşte informaţii, le prelucrează, ia decizii şi conduce celelalte 2 corpuri. Aceste corpuri sunt concentrice, suprapuse, corpul biosic fiind cel mai mare din punct de vedere spaţial. Prezenţa acestui corp înseamnă viaţă, iar absenţa lui înseamnă moarte clinică.

Acest corp este un câmp de energii, cu o multitudine de frecvenţe.

El poate fi cedat, pierdut sau amplificat prin comenzi primite de la corpul noesic. În zonele în care fiinţa vie are o lipsă de energie, deci un gol de cîmp energetic, sau un surplus, apare suferinţa, iar dacă situaţia persistă, atunci apare boala manifestată în componentele corpului fizic, carnal.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Radiestezia este o metodă care pleacă de la o teorie spirituală lansată de Rudolf Steiner, fondatorul antropozofiei.

El spune că omul este o sumă de mai multe corpuri. Este corpul fizic, dar el nu poate să trăiască singur, prin sine, pentru că el trebuie însufleţit, trebuie menţinut în viaţă împotriva legii entropiei.

Aşadar există un alt corp care face asta şi anume corpul eteric. Acest corp eteric îmbracă corpul fizic şi îl menţine în viaţă. Fiecare organ din corpul fizic îşi are un corespondent în corpul eteric. De exemplu: inima fizică are corespondent o inimă eterică, şi aşa mai departe.

Corpul eteric dă formă şi structură substanţelor şi forţelor minerale din corpul fizic, iar fiecare organ al corpului fizic îşi are corespondentul în corpul eteric. Acest corp eteric este de natură energetică şi modificările pe care le suferă pot fi măsurate, folosind anumite proceduri, spun radiesteziştii.

Terapeut pe bază de reflexoterapie şi presopunctură:

Şi cancer am vindecat. Un rinichi blocat sau o glandă blocată o pornesc în 15 minute. Descarc fierea, dacă este încărcată, în 15 minute. Eu n-am avut nici un caz la care să nu am rezultate. N-am avut !

La toate punctele, când nu ştiu ce să fac sau să spun ce are omul, Dumnezeu îmi dă imediat. Imediat îmi dă: „Uite aşa, aşa, aşa” sau „Fă aşa, aşa, acum fă aşa”.

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

În afara corpului eteric, se spune că avem şi un corp astral, cel care ne defineşte starea de veghe, care ne însufleţeşte. Iar corpul care dă adevărata natură umană, care ne dă esenţa noastră constitutivă este sufletul sau eul. Sufletul are 3 laturi: sufletul raţiunii, sufletul senzaţiei şi sufletul conştienţei.

Am prezentat aceste idei ale lui Steiner pentru că sufletul conştienţei este considerat a fi de aceeaşi natură cu Dumnezeu. Este acea „picătură” numită de Steiner – în cartea sa Ştiinţa spirituală„picătura din oceanul spiritualităţii atotcuprinzătoare”. Este părticica sau picătura de energie din noi de aceeaşi natură cu Dumnezeu, spune el.

Reporter:

Profesorul Ernest Valea, specialist creştin în religii orientale şi doctrine oculte, ne-a prezentat o trecere în revistă a teoriilor din domeniul medicinei alternative. Aşa cum sugerează această expunere,

ACESTE  TEORII

RĂMÂN  DOAR  SIMPLE  SPECULAŢII,

NEDOVEDITE  ŞI  NEDEMONSTRATE.

SUNT  DOAR  NIŞTE  IDEI  INVENTATE  şi propagate de Rudolf Steiner, care – din păcate – au fost preluate de mulţi oameni, fără nici un fel de cercetare.

Dar cum se face dinamizarea sau potenţarea în cazul remediilor homeopatice?

Dr. 2, homeopat:

La început se făcea manual. Este vorba de o sucursiune, adică o scuturare repetată a respectivei substanţe, după care se diluează din ce în ce mai mult.

Actualmente marile companii fac această operaţiune cu maşinării de potenţat.

Este foarte important faptul că remediul nu este doar diluat, nu este o picătură într-o găleată, ci este şi „potenţat”, adică o picătură în 10 mililitri, apoi iarăşi scuturat şi iarăşi scuturat şi iarăşi scuturat. Este ca şi cum acea moleculă de substanţă activă ar atinge toate moleculele de apă şi le-ar colora, le-ar transmite o informaţie.

Exemplul pe care îl dau deseori la cursuri este faptul că dacă pui o picătură de cerneală într-un pahar cu apă, acea picătură colorează toată apa, şi chiar la a 2-a, la a 3-a sau la a 4-a diluţie cerneala încă mai există acolo.

Reporter:

Exemplul este greşit, pentru că de la diluţia 24 în sus sigur nu mai există acolo nici măcar un mol de cerneală, ci doar apă goală. Iar în homeopatie remediile considerate a fi cele mai bune sunt cele cu diluţii mult mai mari de 24.

Pe de altă parte, este ciudată această pendulare ideologică: până la urmă homeopatia se bazează pe substanţa activă iniţială, ca în exemplul cu cerneala, sau se bazează doar pe informaţia care se pretinde a fi transmisă de remediul homeopatic?…

Ernest Valea, licenţiat în teologie creştină şi religii orientale:

Revenind la radiestezie, ca metodă de diagnostic radiestezia foloseşte măsurarea corpului eteric sau a integrităţii acestuia, folosind fie ansa, fie pendulul radiestezic.                Pe scurt, terapeutul plimbă această ansă sau pendul de-a lungul corpului şi spune că poate măsura disfuncţiile corpului eteric, în sensul că observă un gol energetic în dreptul unui organ afectat.

Atunci trage concluzia că, după cum inima eterică suferă de un gol energetic, tot aşa şi inima fizică are şi ea o anumită problemă. Radiestezia este o metodă de diagnostic.

Ca tratament se foloseşte uneori homeopatia, în sensul că după ce a fost diagnosticată problema, se foloseşte tot ansa sau pendulul pentru a se măsura capacitatea anumitor preparate homeopate de a rezolva acest deficit de energie.

Alteori se apelează la vindecare bioenergetică, făcându-se binecunoscutele „pase” şi „masaje energetice” pentru refacerea deficitului de energie al corpului eteric şi implicit obţinerea vindecării fizice – pretind aceştia.

Reporter:

Ce succese şi insuccese aţi avut în practicarea homeopatiei?

Dr. 1, homeopat:

Este foarte greu să apreciez. Au fost pacienţi care au venit într-o stare foarte gravă şi după 2 luni de tratament eu nu i-am mai recunoscut în sala de aşteptare.

Sau au fost, de pildă, cazuri simple pentru care         mi-au trebuit 4-5 ani.

Am avut destul de recent un caz – şi este un sentiment pe de-o parte de bucurie, pe de altă parte de tristeţe – un pacient care a venit cu o ciroză hepatică, şi căruia i s-au dat câteva luni de viaţă, dar care a mai trăit câţiva ani. Analizele s-au normalizat, dar pentru că există o ironie a sorţii, a făcut o hemoragie digestivă şi în decurs de câteva minute s-a prăpădit…

Prof. dr. Iosif Ţon:

Nu căuta vindecare cu orice preţ. Dumnezeu a creat Universul. Toate energiile care sunt în univers ar trebui să-I fie supuse lui Dumnezeu, însă, ca să-mi creeze mie libertate, Dumnezeu îl lasă pe diavolul cu spiritele lui să existe.

Acum, Dumnezeu mi se revelează prin Domnul Isus, şi când eu Îl primesc pe Domnul Isus în viaţa mea, Domnul Isus aduce Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu în viaţa mea.

Iar când Îl am pe Duhul Sfânt, am toată energia dumnezeiască de care am nevoie.

Este adevărat că omul fără Dumnezeu este omul fără energie dumnezeiască. Îi lipseşte energia lui Dumnezeu şi de aceea nimic nu funcţionează bine în el.

Acum, vin aceşti oameni, care zic: „Noi am descoperit nişte bănci de energie cosmică, noi am descoperit nişte surse de energie”.

Este posibil ! Dar  

                        izvorul  acelor  energii 

                        este  Diavolul  Şi  îngerii  lui.

Până la un loc, ei pot să facă minuni, aşa cum s-a întâmplat cu Moise în Egipt – când făcea el o minune, veneau şi vrăjitorii şi făceau o minune asemănătoare. Şi până la un punct, toţi vrăjitorii au putut să facă ce făcea şi Moise. Dar ei tot vrăjitori erau.

De la punctul acela încolo, ei au spus: „De aici încolo noi nu mai putem face ce face Moise !”.

Diavolul are o anumită putere, dar el are nişte limite, pentru că el nu este egal cu Dumnezeu. El este o persoană revoltată, pe care Dumnezeu o lasă să existe pentru a crea libertate pentru noi, dar Dumnezeu totdeauna îi pune limite: „Până aici şi nu mai departe !”.

Oamenii aceştia, cumva, au reuşit să intre în legătură cu aceste spirite, care nu sunt altceva decât spiritele celui rău, spiritele revoltate împreună cu diavolul. Şi într-adevăr, ei aduc energie!  DAR  energia pe care o aduc ei este de esenţă demonică.

Încă o dată, există energie dumnezeiască, dar această energie este în Acela care a spus: „Toată puterea mi-a fost dată în cer şi pe pământ”, în Cel care este Fiul lui Dumnezeu – Isus Cristos – întronat la dreapta lui Dumnezeu.

Când eu mă unesc cu El şi El aduce Duhul Sfânt în mine, Duhul Sfânt este Duhul puterii lui Dumnezeu în mine şi El restabileşte toate echilibrele mele lăuntrice, El restabileşte toate energiile care-mi trebuie, eu n-am nevoie de alte energii decât de energiile sau puterile care-mi vin prin Domnul Isus şi prin Duhul Sfânt.

Epilog sau o posibilă concluzie:

Dragi cititori, acest documentar nu este o pledoarie pentru medicina alopată (clasică), ci este un simplu demers jurnalistic pe marginea subiectelor atinse. Am încercat să căutăm adevărul despre aceste tehnici şi filozofiile din spatele lor, motiv pentru care am prezentat mai multe puncte de vedere, şi pro şi contra. Dumneavoastră decideţi.

Aş vrea să accentuez încă o dată importanţa şi binecuvântarea tratamentelor  NATURALE  – ceaiuri, plante, apă, aer, etc.

Dar totodată vreau să subliniez diferenţa între   NATURAL  şi  naturist. Aşa cum spuneam şi la începutul acestui documentar, naturismul face trecerea spre implicare în ocult.

Dumnezeu să ne dea înţelepciune să alegem ceea ce este bun şi pentru sănătatea noastră, DAR  în primul rând pentru viaţa noastră eternă.

*************************************

One thought on “Homeopatie, acupuntura, bioenergie, radiestezie, cristaloterapie si alte forme de medicina alternativa – o perspectiva crestina

  1. Un crestin adevarat, care i-a citit pe marii teologii, a aflat si modul in care si cine a dezvaluit omului intreaga cunoastere asa-zisa stiintifica, inclusiv medicina, devenita clasica intre timp. Asadar, corect ar fi sa se faca pledoarie medicinii in cunostinta de cauza. Pentru ca si aceasta nu face altceva decat sa forteze o vindecare a unei persoane care s-a indepartat de Hristos. Si tot corect ar fi sa nu arunce cu piatra, in Reiki de exemplu, acela care are in garaj o Toyota…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s